LiU Skolsamverkan: Tema Digitalisering

Under 2018 har vi valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan.

Under 2018 har vi valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan. Med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet* är det övergripande syftet med detta tema att bidra till att utveckla verksamheten hos huvudmän, i skolor, i undervisning och i lärarutbildning. Följande aktiviteter planeras inom ramen för tema digitalisering under 2018:

* Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet:
http://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf 

Relaterat innehåll