Under 2018 har vi valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan.

Under 2018 har vi valt digitalisering som tema för olika aktiviteter inom LiU Skolsamverkan. Med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet* är det övergripande syftet med detta tema att bidra till att utveckla verksamheten hos huvudmän, i skolor, i undervisning och i lärarutbildning. Följande aktiviteter planeras inom ramen för tema digitalisering under 2018:

* Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet:
http://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf 

Relaterat innehåll