Barnafrid har i uppdrag från regeringen att stödja utvecklingen av kunskap om och i familjecentralernas verksamhet.

Vad är en familjecentral?

Leksak i förgrunden i lekmiljöEn familjecentral kan beskrivas som en modell för samverkan mellan kommun och region för att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. En familjecentral riktar sig till barn, blivande föräldrar, föräldrar och andra viktiga vuxna kring barnet. Familjecentralen är en stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

En familjecentral är en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet men även där andra samhällsaktörer kan ingå. 


Läs mer om familjecentraler hos

Vad kan Barnafrid göra för familjecentraler?

Bidra med din kunskap

Nu behöver vi din hjälp att fylla vårt uppdrag med konkret innehåll.
Bidra till vårt gemensamma arbete genom att besvara fyra frågor om vad Barnafrid kan göra för familjecentralerna i Sverige. 

Gå till enkäten


Nyheter

Relaterade länkar

Kontakt