29 maj 2024

Barnafrid har i uppdrag från regeringen att samla och sprida kunskap om våld och övergrepp mot barn, samt att stödja utvecklingen av kunskap om och i familjecentralernas verksamhet. Nu har Barnafrid fokus på familjecentraler och inlett ett samarbete med flera av dem runt om i landet.

Porträtt av Mia Johansson och Rikard Tordön
Rikard Tordön tillsammans med Mia Johansson, utredare Barnafrid. Foto: Sofia Lindgren

En väsentlig roll i det förebyggande arbetet

En familjecentral är en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet men även där andra samhällsaktörer kan ingå. En familjecentral kan också beskrivas som en modell för samverkan mellan kommun och region för att bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. En familjecentral riktar sig till barn, blivande föräldrar, föräldrar och andra viktiga vuxna kring barnet. Familjecentralen är en stödjande verksamhet och mötesplats som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

- Familjecentraler har en otroligt viktig roll i det förebyggande arbetet. Här finns det en möjlighet att arbeta förebyggande innan barnet föds och genom de första levnadsåren, säger Rikard Tordön, utredare på Barnafrid.

- Det ska bli jätteroligt att bygga vidare på familjecentralernas gedigna erfarenheter. Men också att samla och sprida vidare detta förebyggande viktiga exempel på samverkan, säger Mia Johansson, utredare på Barnafrid.

Vägen framåt

Under den inledande fasen sker inhämtning av underlag som ska lägga till grund för fortsättningen inom projektet. Detta görs genom att fysiskt träffa familjecentraler och ta del av deras arbete. Men också genom en enkätundersökning där medarbetare på familjecentraler runt om i Sverige har möjlighet att lämna synpunkter på vad de tycker skulle vara relevant att utveckla.

Under hösten kommer Barnafrid tillsammans med familjecentraler ta fram ett anpassat gruppspår till den befintliga utbildningen Basprogram om våld mot barn och unga.

Ömsesidigt lärande

- Vi går in med detta med ödmjukhet. Vi kan våld mot barn men de har en unik kompetens i att möta barn och deras föräldrar. Vi kommer att lära oss mycket om hur praktiken samverkar, säger Mia Johansson.

- Familjecentraler är ett nästan unikt exempel på när olika huvudmän samverkar trots olika uppdrag och lagar. Det vill vi bygga vidare på, säger Rikard Tordön,

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag och hur det fortlöper

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.