Fotografi av Rikard Tordön

Rikard Tordön

Utredare

Jag är disputerad psykolog och arbetar sedan 2023 som utredare med ansvar för hälso- och sjukvårdsprogrammet på Barnafrid. 

Barnafrid och hälso- och sjukvårdsprogrammet

Fram till december 2022 var mitt fokus främst barn som är omhändertagna i samhällsvård och deras utveckling ihop med skola, socialtjänst och de familjer eller behandlingshem de lever med. Nu börjar jag en ny spännande egen utveckling som ansvarig för hälso- och sjukvårdsprogrammet på Barnafrid, det nationella kunskapscentrumet för barn som utsätts för våld. På Barnafrid finns det flera program med inriktning mot olika sektorer i samhället: förskola/skola, socialtjänst, rättsväsende, civilsamhälle, samt hälso- och sjukvård.

På Barnafrid är det en självklarhet att vi behöver utgå från det våldsutsatta barnets verklighet där de möter olika aktörer. Vi vill underlätta utveckling och spridning av kunskap inom hela samhällets olika verksamheter och beslutsnivåer. Därför har vi olika program för olika grenar av de som möter våldsutsatta barn. Då vi kan fördjupa oss inom specialområden, men samtidigt ha nära till bredden från kollegors specialistkunskaper.
Nu får jag förtroendet att leda programmet för Hälso- och sjukvård och det blir mycket spännande!

Publikationer

Om mig

CV

  • Sakkunnig och forskningsansvarig Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2020-2022.
  • Disputerade juni 2020, vid Linköpings universitet.
  • Nationell samordnare för Skolfam, 2013-2015.
  • BUP kliniken Linköping, 2012-2013.
  • Projekt Skolfam i Norrköpings kommun, 2008-2012.
  • Legitimerad psykolog, 2009.

Nätverk

  • Nationellt kunskapscentrum Barnafrid
  • Barn- och ungdomspsykiatri

Forskning

Medier

Barn i familjehem har sämre skolresultat

Rikard Tordön intervjuas i Sverigs radio om sin avhandling. 
Länk till SR-intervjun

"Extremt viktigt, men inte tillräckligt"

Rikard Tordön kommenterar en ny satsning på bättre samverkan mellan region och kommuner, om familjehemsplacerade barn. 
Länk till SVT-intervjun

 

 

 

 

"Man ser barn som föräldrars egendom"

Intervju i Östgöta Correspondenten (1 augusti 2020) om biologiska föräldrars rätt till sina barn.

Länk till intervjun på Corren.se

"Smält ihop hälsoinsatser med skolinsatser"

Intervju i Psykologtidningen  27 augusti 2020

Länk till intervjun i Psykologtidningen

"Tydligt att systemet har sprickor"

Intervju i SVT Ost (5 augusti 2020) om fallet "Lilla hjärtat". 
Länk till SVT Ost-inslag

"Fallet kan leda till en förändring"

Längre intervju i samma ämne i SVT Rapports kvällssändning (5 augusti 2020,
går att se till 12 augusti): SVT Rapport


Nyheter

Organisation