Ungdomar i samhällsvård

Sedan 2008 har jag arbetat med barn i familjehemsvården med inriktningen ”insatser för att stärka skolresultat” och då med en arbetsmodell som kallas ”Skolfam”. Nu med ett bredare anslag, men samma målgrupp.

Jag studerar barn och unga i samhällsvård avseende hälsa och skolresultat, risker och preventiva interventioner. Mina handledare är Gunilla Sydsjö och Carl Göran Svedin.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg. psykolog sedan 2009, doktorand sedan 2016
  • Projekt Skolfam i Norrköpings kommun 2008-2012
  • BUP kliniken Linköping 2012-2013
  • Nationell samordnare för Skolfam 2013-2015

Nätverk

  • Nationellt kunskapscentrum Barnafrid
  • Barn- och ungdomspsykiatri

Organisation
Visa/dölj innehåll