Ungdomar i samhällsvård

Sedan 2008 har jag arbetat med barn i familjehemsvården med inriktningen ”insatser för att stärka skolresultat” och då med en arbetsmodell som kallas ”Skolfam”. Nu med ett bredare anslag, men samma målgrupp.

Jag forskar inom fältet ungdomar i samhällsvård utifrån flera perspektiv. I forskningsplanen är målgruppen ungdomar i åldern 15-17 år, placerade i familjehem eller behandlingshem av någon kommun i Östergötland.

Det jag undersöker är psykisk ohälsa på diagnosnivå, egenrapporterad somatisk ohälsa och hälsoriskbeteenden, potentiellt traumatiserande upplevelser, livskvalité och skolresultat.

Forskningsledare är professor Carl Göran Svedin och handledare är professor Gunilla Sydsjö.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg. psykolog sedan 2009, doktorand sedan 2016
  • Projekt Skolfam i Norrköpings kommun 2008-2012
  • BUP kliniken Linköping 2012-2013
  • Nationell samordnare för Skolfam 2013-2015

Nätverk

  • Nationellt kunskapscentrum Barnafrid
  • Barn- och ungdomspsykiatri

Organisation
Visa/dölj innehåll