På denna sida samlar vi aktuella dokument som rör Forskarskolan i teknikens och naturvetenskapernas didaktik (FontD).

Dokumentartikel FontD 1120 Foto: TommL

Äldre dokument har vi arkiverat eller publicerat på vår samarbetsyta i Lisam. Saknar du något dokument ber vi dig kontakta vår administratör Anna Ericson, anna.ericson@liu.se.

Individuell studieplan

Samtliga forskarstuderande skall fylla i blanketten "Förkortad individuell studieplan" och den skall vara FontDs kansli tillhanda senast 15/10 varje år. Därutöver skall den Individuella studieplan som gäller där respektive forskarstuderande antagits fyllas i enligt de lokala anvisningarna.  För forskarstuderande som antagits på någon av studieplanerna "Allmän studieplan för naturvetenskapernas didaktik", "Allmän studieplan för teknikens didaktik" eller "Allmän studieplan för matematikdidaktik" vid Linköpings universitet är det "Individuell studieplan vid ISV" nedan som gäller.
 

Dokument

Regler kring medförfattarskap

Rekommendationer för vilka krav som ska uppfyllas för att stå som medförfattare till en vetenskaplig publikation har tagits fram av International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE.

Här finns reglerna på ICMJEs hemsida

Läkartidningen har sammafattat reglerna på svenska (vol 107, nr 4, s 165), som säger att följande kriterier ska vara uppfyllda av varje medförfattare:

        Personen ska ha lämnat påtagliga intellektuella bidrag till projektets idé och upplägg eller insamlig av data eller analys och tolkning av data
        Personen ska ha skrivit utkast till artikeln eller kritiskt reviderat artikeln med avseende på betydelsefullt intellektuellt innehåll
        Personen ska ha slutgiltigt godkänt artikeln inför publicering