Institutet för analytisk sociologi (IAS) är unikt i att erbjuda den första sammanhållna forskarutbildningen i analytisk sociologi. Forskarutbildningen i analytisk sociologi syftar till att bredda och fördjupa doktorandens kunskaper inom ämnet analytisk sociologi och till att göra doktoranden väl beredd för självständiga insatser inom området.

IAS erbjuder ett unikt doktorandprogram i analytisk sociologi. Våra doktorander får både teoretisk och metodologisk forskarutbildning genom att arbeta i nära samarbete med några av världens ledande forskare inom analytisk sociologi. Doktoranderna ingår i ett kollegialt team av forskare som bedriver avancerad forskning om viktiga sociala, politiska och kulturella frågor. Vi understryker starkt vikten av att studenter utvecklar sina forskningsmetoder, inte bara genom kursuppläggning och avhandling, utan även genom vetenskapliga samarbeten i forskningsprojekt samt genom seminarie- och konferenspresentationer.

Målet för forskarutbildningen är att doktoranden ska förvärva förmåga att självständigt och kritiskt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat och kunskaper nationellt och internationellt, inom och utanför akademin. Vid forskarutbildningen kombinerar doktoranden kurser i teori och metod med självständigt avhandlingsskrivande. Sammanlagt omfattar forskarutbildningen 240 hp. Detta motsvarar fyra års heltidsstudier varav tre års avhandlingsskrivande.


IAS doktorander berättar 

en kvinna
Laura Fürsich, doktorand vid Institutet för analytisk sociologi

Laura Fürsich 

Jag valde en doktorandutbildning eftersom jag känner att det finns så mycket att lära. Jag får där friheten att ge nyfikenheten utrymme samtidigt som jag vägleds genom att studera saker jag verkligen är intresserad av.

Jag hade turen att få skriva min magisteruppsats vid Institutet för analytisk sociologi (IAS), och den kreativa miljön och akademiska noggrannheten gjorde stort intryck på mig. På IAS finns många duktiga forskare med olika bakgrund som arbetar interdisciplinärt för att försöka förstå människors agerande och vilka konsekvenser det får för samhället.

Unga forskare som är intresserade av en akademisk karriär har stora utvecklingsmöjligheter vid IAS. 

en bild på en man som står på en bron, tegelhus i bakgrunden
Hendrik Erz, doktorand vid Institutet för analytisk sociologi

Hendrik Erz

Eftersom jag kommer från en arbetarbakgrund så var en akademisk karriär aldrig självklar. Men redan tidigt ville jag förstå och kritiskt reflektera omkring världen runt mig. När jag började studera sociologi insåg jag att en akademisk karriär var det optimala sättet att uppnå detta. En doktorsutbildning ger mig möjligheten att bli expert inom mitt område eftersom jag får lära av de bästa forskarna.

Avgörande för mitt beslut att komma till IAS var institutets stora öppenhet för databaserade metoder. IAS ser fördelarna med storskaliga databaserade metoder och närmar sig kritiskt granskande de senaste metoderna för att studera samhället. Dessutom är förutsättningarna för en doktorandutbildning i Sverige bland de bästa i världen, vilket möjliggör för mig att fullt ut fokusera på mina studier och dra fördel av den generösa lärandemiljön vid IAS.

Redan från dag ett kände jag mig välkommen till IAS och jag uppskattar verkligen stödet jag får här. Det är ett bra samarbetsklimat och jag upplever stor omsorg om doktoranderna. Vi uppmuntras att diskutera vårt arbete i gruppen och håller regelbundet seminarier där vi får direkt återkoppling på vårt arbete. Jag har inte känt mig vilsen i min forskning en enda dag.

porträtt på en man som står framför ett byggnad
Rodrigo Martinez Pena, doktorand vid Institutet för analytisk sociologi

Rodrigo Martinez Pena 

Jag valde en doktorandutbildning eftersom jag är intresserad av att lära mig om hur vår värld fungerar. Jag tror också att en doktorsexamen öppnar möjligheter till att kunna vara med och bidra med lösningar till problem i dagens samhälle.

IAS är en bra miljö för lärande, men också för att få erfarenhet av undervisning. Jag planerar att studera komplexa sociala fenomen och att tillämpa det jag lär mig på problem som klimatförändring, förlust av biologisk mångfald och återkopplingen mellan biosfär och samhälle.

IAS doktorander är entusiastiska och öppna för att dela med sig av och diskutera sina idéer både formellt och informellt. Vid våra doktorandmöten delar vi med oss av vårt arbete, problem vi har och stöttar varandra. Vi har också fått vara med och påverka och utforma vår egen utbildning. Ett exempel på det är de karriärseminarium som vi har med mer senior personal, där vi diskuterar kring det akademiska livet på ett öppet och informellt sätt, som hur man söker forskningsbidrag, hittar de åtråvärda jobben och hur man bygger ett hållbart arbetsliv.

Allmän studieplan

Kontakt

Aktuella avhandlingar

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet