Forskarutbildning i analytisk sociologi

Institutet för analytisk sociologi (IAS) är unikt i att erbjuda den första sammanhållna forskarutbildningen i analytisk sociologi. Forskarutbildningen i analytisk sociologi syftar till att bredda och fördjupa doktorandens kunskaper inom ämnet analytisk sociologi och till att göra doktoranden väl beredd för självständiga insatser inom området.

IAS erbjuder ett unikt doktorandprogram i analytisk sociologi. Våra doktorander får både teoretisk och metodologisk forskarutbildning genom att arbeta i nära samarbete med några av världens ledande forskare inom analytisk sociologi. Doktoranderna ingår i ett kollegialt team av forskare som bedriver avancerad forskning om viktiga sociala, politiska och kulturella frågor. Vi understryker starkt vikten av att studenter utvecklar sina forskningsmetoder, inte bara genom kursuppläggning och avhandling, utan även genom vetenskapliga samarbeten i forskningsprojekt samt genom seminarie- och konferenspresentationer.

Målet för forskarutbildningen är att doktoranden ska förvärva förmåga att självständigt och kritiskt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat och kunskaper nationellt och internationellt, inom och utanför akademin. Vid forskarutbildningen kombinerar doktoranden kurser i teori och metod med självständigt avhandlingsskrivande. Sammanlagt omfattar forskarutbildningen 240 hp. Detta motsvarar fyra års heltidsstudier varav tre års avhandlingsskrivande.


IAS doktorander berättar

Här berättar några av våra doktorander hur det är att vara en del av IAS.

IAS-doktoranden Selcan Mutgan
Jag valde att doktorera på IAS för den levande akademiska miljön och goda möjligheterna för unga forskare som strävar efter en karriär inom akademien att lyckas. Som doktorand får jag bra stöd och vägledning från mina kollegor och friheten att studera saker som jag verkligen tycker om.
IAS-doktoranden Alex Giménez de La Prada
IAS är fullt av kompetenta forskare som är tillgängliga när som helst för att lösa frågor, en tillgänglighet som jag verkligen uppskattar. Vi har seminarier nästan varje vecka och nya evenemang kommer hela tiden. Sverige i allmänhet och Linköpings universitet i synnerhet är väldigt trevligt och Campus Norrköping har moderna och väl utrustade lokaler. 
IAS-doktoranden Niclas Lovsjö
IAS eftersom är en plats för att utforska mänskligt beteende med hjälp av ny teknik, vilket är det jag är intresserad av. Jag tycker om att IAS är mycket progressivt – att vi försöker lösa klassiska frågor genom att använda nya metoder och tekniker. På ett mer personligt plan gillar jag tanken att komma från en annan akademisk bakgrund och bli tvärvetenskaplig.

Allmän studieplan Visa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

KalendariumVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll