Forskarutbildning i analytisk sociologi

Institutet för analytisk sociologi (IAS) är unikt i att erbjuda den första sammanhållna forskarutbildningen i analytisk sociologi. Forskarutbildningen i analytisk sociologi syftar till att bredda och fördjupa doktorandens kunskaper inom ämnet analytisk sociologi och till att göra doktoranden väl beredd för självständiga insatser inom området.

IAS erbjuder ett unikt doktorandprogram i analytisk sociologi. Våra doktorander får både teoretisk och metodologisk forskarutbildning genom att arbeta i nära samarbete med några av världens ledande forskare inom analytisk sociologi. Doktoranderna ingår i ett kollegialt team av forskare som bedriver avancerad forskning om viktiga sociala, politiska och kulturella frågor. Vi understryker starkt vikten av att studenter utvecklar sina forskningsmetoder, inte bara genom kursuppläggning och avhandling, utan även genom vetenskapliga samarbeten i forskningsprojekt samt genom seminarie- och konferenspresentationer.

Målet för forskarutbildningen är att doktoranden ska förvärva förmåga att självständigt och kritiskt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat och kunskaper nationellt och internationellt, inom och utanför akademin. Vid forskarutbildningen kombinerar doktoranden kurser i teori och metod med självständigt avhandlingsskrivande. Sammanlagt omfattar forskarutbildningen 240 hp. Detta motsvarar fyra års heltidsstudier varav tre års avhandlingsskrivande.


IAS doktorander berättar Visa/dölj innehåll

en kvinna
Laura Fürsich, doktorand vid Institutet för analytisk sociologi

Laura Fürsich 

Jag har skrivit min magisteruppsats vid Institutet för analytisk sociologi (IAS). Den kreativa miljön och den akademiska noggrannheten vid IAS fascinerar mig. När det var dags att bestämma vad jag vill göra i framtiden var valet därför enkelt. Jag valde att doktorera. 

Det finns så mycket jag vill lära mig. Att vara doktorand ger mig en möjlighet att studera saker jag verkligen tycker om och är nyfiken på. Samtidigt får jag hjälp och vägledning från etablerade forskare. Det finns många fantastiska forskare på IAS som arbetar över olika discipliner för att förstå människors agerande och vilka konsekvenser detta får för samhället.
 
Unga forskare som är intresserade av en akademisk karriär har utvecklingsmöjligheter på IAS. På IAS genomförs regelbundna seminarier vid olika milstolpar. Forskarna vid IAS deltar under dessa seminarier för att ge doktoranderna återkoppling. Personligen tycker jag särskilt om mötet med olika gästforskare som är knutna till IAS. Det är också spännande att delta i seminarieserier då gästföreläsare besöker IAS för att presentera sin forskning.

Allmän studieplan Visa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitetVisa/dölj innehåll