Ämnet behandlar datainsamling, bearbetning, syntes och kommunikation med hjälp syn, hörsel och andra sinnen, samt metoder och verktyg för sådana verksamheter.

Foto Thor Balkhed

Modern visualiserings- och medieteknik omfattar många områden med ett starkt fokus på informations- och datateknik. Ämnet täcker hela kedjan från datainsamling, bearbetning, syntes och kommunikation via bild, ljud och andra sinnesintryck, samt metoder och verktyg för detta.

Utbildningsprogrammets syfte är att ge de forskarstuderande djupa kunskaper i de teoretiska frågeställningarna bakom forskningen inom fältet, genom interaktion mellan grundforskning och tillämpning. Du studerar i en mångvetenskaplig miljö, i nära samarbete med andra forskargrupper och företag.

Studieplan

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet