Bygglogistik och flytt av produktion – vad har dessa områden gemensamt?

Anna Fredriksson är docent och lektor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN),  Linköpings universitet, och ingår i KTS:s Bygglogistikgrupp.

Anna har tre huvudsakliga forskningsområden; bygglogistik, taktisk planering och supply chain planning och flytt av produktion. 

Inom bygglogistikområdet  bedriver hon för tillfället två projekt: det JPI Urban/Vinnova finansierade CIVIC projektet, och det ReSource finansierade Cirkulera Mera projektet. CIVIC syftar till att bättre hantera bygglogistikflöden i staden genom ökad involvering av olika intressenter i designen av bygglogistiklösningar och Cirkulera Mera hur vi kan öka möjligheterna till en cirkulär ekonomi genom logistik och Supply Chain Management.

Inom taktisk planering driver Anna det Vinnova UDI-finansierade projektet DigiPlan som tittar på hur vi kan skapa förutsättningar för planering inom byggområdet genom bättre informationsutbyte. 

Gällande flytt av produktion arbetar hon med frågor som flytt av kunskap, hur man kan korta uppstartsprocesser och minska riskerna kopplat till materialtillgång.

Anna är del av editorial advisory board (EAB) för Journal of Manufacturing Technology Management och är vice ordförande i ITN:s styrelse och del i programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL). 

Anna är också examinator och kursansvarig för kurserna TNK114 Logistik i försörjningskedjor och TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik.

Karriär

  • November 2017 – biträdande professor på Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS), enheten Bygglogistik.
  • November 2014 – november 2017 Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
  • Mars 2014 – november 2014, Research fellow Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
  • Juli 2011 – mars 2014, Postdoc på avdelningen Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
  • Nov 2005 – juni 2011, Ph.D. student på avdelningen för Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
  • Jan 2005 – nov 2005, Trainee på Transbulk 1904 AB, Göteborg. 
  • Mar 2004 – dec 2004, produktionsutvecklare, Pentronic AB, Västervik. 

Publikationer

2018

Mats Janné, Anna Fredriksson

Construction logistics solutions in city development projects

Ingår i Construction Innovation

Artikel i tidskrift

Mats Janné, Anna Fredriksson

Cost modelling construction logistics centres

Ingår i Relevant Logistics and Supply Chain Management Research

Konferensbidrag

2017

Linea Kjellsdotter Ivert, Joan Torres, Anna Fredriksson, Mats Johansson, Susanne Stenmark, Johann Ekberg

Taktisk planering inom återvinningsbranschen – en fallstudie hos Ragn-Sells

Konferensbidrag

Anna Fredriksson, Micael Thunberg, Hafez Shurrab, Joan Torres

Exploring contextual variables of tactical planning within the construction industry

Konferensbidrag

Micael Thunberg, Anna Fredriksson, Johan Danielsson, Henrik Hyll, Erik Sandberg, Arvid Westin

PLANNING IN CONSTRUCTION - HOW ARE THE DIFFERENT PLANNING PROCESSES LINKED?

Ingår i PROCEEDINGS OF THE 33rd ANNUAL CONFERENCE, ARCOM (Association of Researchers in Construction Management)

Konferensbidrag

Relaterad information