Bygglogistik och flytt av produktion – vad har dessa områden gemensamt?

Anna Fredriksson är biträdande professor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN),  Linköpings universitet, och ingår i KTS:s Bygglogistikgrupp. Hon leder ett forskningsområde som heter Stadsutveckling och logistik.

Byggbranschen är i stort behov av att förbättra sin logistik för att kunna öka sin produktivitet samt det är ett stort behov av att minska klimatutsläppen och påverkan på omgivande verksamheter av bygglogistiken. Här är det viktigt att ha minst två perspektiv, bygglogistikens påverkan på stadsplaneringen och stadsplaneringens påverkan på förutsättningarna för bygglogistiken. Inom området har jag haft ett flertal projekt såsom Vinnovafinansierade UDI-projekten, RePlan och DigiPlan, JPI-urban projekten CIVIC och MIMIC, Triple F projekten Fossilfri Bygglogistik och Fossilfri Bygglogistik 2.0, Vinnova IHS projektet Störningsfri stad och dess fortsättning Störningsfri stad 2.0 finansierat av Formas via Smart Built Environment. Jord och berg massor är en viktig fråga inom stadsutveckling och logistik då de utgör ett av de största gods flödena i staden och har enorma möjligheter till ökad cirkularitet genom förbättrad logistik. Har arbetar vi inom projekt finansierade av Vinnova InfraSweden, Energimyndigheten och FFI. Ska vi skapa förändring inom byggbranschen behöver vi data för att kunna visa på vad som fungerar kontra inte., byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna, och här är vi deltagare i projekt som det Vinnovafinansierade LogistikDatalabbet.
  
Gällande flytt av produktion arbetar hon med frågor som flytt av kunskap, hur man kan korta uppstartsprocesser och minska riskerna kopplat till materialtillgång.

Anna är associate editor för Journal of Manufacturing Technology Management.
 
Anna är också examinator och kursansvarig för kurserna TNK114 Logistik i försörjningskedjor och TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik.

Karriär

 • Februari 2019
  Biträdande professor på Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS), enheten Bygglogistik.
 • November 2017
  Lektor/docent på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • November 2014 – november 2017
  Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Mars 2014 – november 2014
  Research fellow Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Juli 2011 – mars 2014
  Postdoc på avdelningen Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Nov 2005 – juni 2011
  Ph.D. student på avdelningen för Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Jan 2005 – nov 2005
  Trainee på Transbulk 1904 AB, Göteborg. 
 • Mar 2004 – dec 2004
  Produktionsutvecklare, Pentronic AB, Västervik. 

Publikationer

2023

2022

Nyheter

Publikationer

2023

2022

Relaterad information