Bygglogistik och flytt av produktion – vad har dessa områden gemensamt?

Anna Fredriksson är biträdande professor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN),  Linköpings universitet, och ingår i KTS:s Bygglogistikgrupp.

Anna har tre huvudsakliga forskningsområden; bygglogistik, taktisk planering och supply chain planning och flytt av produktion. 

Hon bedriver just nu flera projekt såsom det JPI Urban/Vinnova finansierade MIMIC projektet, det Vinnova finansierade Störningsfri stad och det av Tripple F finansierade projektet Fossilfri Bygglogistik. Projekten fokuserar på frågor kring hur vi kan minska påverkan av byggtrafiken i staden samt hur vi kan öka användningen och nyttan av bygglogistiklösningar. Hon är också del av projektet MODIG som finansieras av Tripple F vilket fokuserar på hur vi kan öka överflytt från väg till vattenvägar genom förbättrad effektivitet i hamnarna.

Gällande flytt av produktion arbetar hon med frågor som flytt av kunskap, hur man kan korta uppstartsprocesser och minska riskerna kopplat till materialtillgång.

Anna är del av editorial advisory board (EAB) för Journal of Manufacturing Technology Management och är vice ordförande i ITN:s styrelse och del i programnämnden för industriell ekonomi och logistik (IL). 

Anna är också examinator och kursansvarig för kurserna TNK114 Logistik i försörjningskedjor och TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik.

Karriär

 • Februari 2019
  Biträdande professor på Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS), enheten Bygglogistik.
 • November 2017
  Lektor/docent på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • November 2014 – november 2017
  Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Mars 2014 – november 2014
  Research fellow Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Juli 2011 – mars 2014
  Postdoc på avdelningen Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Nov 2005 – juni 2011
  Ph.D. student på avdelningen för Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Jan 2005 – nov 2005
  Trainee på Transbulk 1904 AB, Göteborg. 
 • Mar 2004 – dec 2004
  Produktionsutvecklare, Pentronic AB, Västervik. 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Relaterad informationVisa/dölj innehåll