Fotografi av Anna Fredriksson

Anna Fredriksson

Proprefekt, Professor

Forskare och lärare inom stadsutveckling och logistik. Forskarutbildningsstudierektor vid ITN.

Bygglogistik och flytt av produktion – vad har dessa områden gemensamt?

Anna Fredriksson är professor vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS), vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN),  Linköpings universitet, och ingår i KTS:s Bygglogistikgrupp. Hon leder ett forskningsområde som heter Stadsutveckling och logistik.

Byggbranschen är i stort behov av att förbättra sin logistik för att kunna öka sin produktivitet samt det är ett stort behov av att minska klimatutsläppen och påverkan på omgivande verksamheter av bygglogistiken. Här är det viktigt att ha minst två perspektiv, bygglogistikens påverkan på stadsplaneringen och stadsplaneringens påverkan på förutsättningarna för bygglogistiken. Inom området har jag haft ett flertal projekt såsom Vinnovafinansierade UDI-projekten, RePlan och DigiPlan, JPI-urban projekten CIVIC och MIMIC, Triple F projekten Fossilfri Bygglogistik och Fossilfri Bygglogistik 2.0, Vinnova IHS projektet Störningsfri stad och dess fortsättning Störningsfri stad 2.0 finansierat av Formas via Smart Built Environment. Jord och berg massor är en viktig fråga inom stadsutveckling och logistik då de utgör ett av de största gods flödena i staden och har enorma möjligheter till ökad cirkularitet genom förbättrad logistik. Har arbetar vi inom projekt finansierade av Vinnova InfraSweden, Energimyndigheten och FFI. Ska vi skapa förändring inom byggbranschen behöver vi data för att kunna visa på vad som fungerar kontra inte, byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna, och här är vi deltagare i projekt som det Vinnovafinansierade LogistikDatalabbet.
  
Gällande flytt av produktion arbetar hon med frågor som flytt av kunskap, hur man kan korta uppstartsprocesser och minska riskerna kopplat till materialtillgång.

Anna är associate editor för Journal of Manufacturing Technology Management.
 
Anna är också examinator och kursansvarig för kurserna TNK114 Logistik i försörjningskedjor och TNG042 Vetenskaplig metodik inom logistik.

Karriär

 • Februari 2019
  Biträdande professor på Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS), enheten Bygglogistik.
 • November 2017
  Lektor/docent på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • November 2014 – november 2017
  Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Mars 2014 – november 2014
  Research fellow Universitetslektor på ITN/KTS, Bygglogistik.
 • Juli 2011 – mars 2014
  Postdoc på avdelningen Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Nov 2005 – juni 2011
  Ph.D. student på avdelningen för Logistik och transporttjänster, Chalmers tekniska högskola. 
 • Jan 2005 – nov 2005
  Trainee på Transbulk 1904 AB, Göteborg. 
 • Mar 2004 – dec 2004
  Produktionsutvecklare, Pentronic AB, Västervik. 

Publikationer

2024

Anna Fredriksson, Mats Janné, Antti Peltokorpi (2024) Making logistics a central core in complex construction projects: a power-dependency analysis Construction Management and Economics, s. 1-14 Vidare till DOI
Nicolas Brusselaers, Anna Fredriksson, David Gundlegård, R. Zernis (2024) Decision support for improved construction traffic management and planning Sustainable cities and society, Vol. 104, Artikel 105305 Vidare till DOI
Jenny Backstrand, Anna Fredriksson, Arni Halldorsson (2024) Middle-range theorising supporting and supported by action research: focusing on practitioner preparedness Production planning & control (Print) Vidare till DOI

2023

Farah Naz, Anna Fredriksson (2023) Clarifying the Interface Between Construction Supply Chain and Site: A Key to Improved Delivery Efficiency Advances in Production Management Systems: Production Management Systems for Responsible Manufacturing, Service, and Logistics Futures, s. 140-153 Vidare till DOI
Mats Janné, Anna Fredriksson (2023) Teaching supply chain management through megagames

Forskning

Undervisning

Professor Anna Fredriksson är lärare vid fyra av LiU:s grundutbildningar och två masterutbildningar inom samhällsbyggnad och logistik. Läs mer om respektive utbildning genom att klicka på bilderna nedan.

Studenter vid ett bord med stora skärmar där data projiceras i bakggrunden

Civilingenjör i datadriven utveckling, 300 hp

Som chief data officer, produktchef eller data scientist kan du leda framtidens hållbara samhälls- och affärsutveckling. Programmet Datadriven utveckling lär dig hantera storskaliga data för att lösa utmaningar med hjälp av AI och maskininlärning.

En ung man sätter klossar med olika siffror i träfack, i förgrunden kör en robot

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Självkörande fordon, automatiska lager och uppkopplade hushållsapparater – behovet är stort av fler civilingenjörer i kommunikation, transport och samhälle som leder utvecklingen mot smartare och mer hållbara transport- och logistiksystem.

Flygplan vid terminal

Flygtransport och logistik, kandidatprogram, 180 hp

Det sker en spännande utveckling inom flyget. Vi kommer kunna flyga utan att belasta miljön och använda taxi-drönare för att undvika trafikstockningar. Nu behövs det personer med bred logistisk kompetens och spetskunskaper i den senaste tekniken.

Skissande på karta, logistisk optimering

Samhällets logistik, kandidatprogram, 180 hp

Rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle – det är logistik. Som logistiker optimerar du flödet av varor, tjänster och information. Utbildningen placerar dig mitt i den snabba utvecklingen inom e-handel och planering av flöden i framtidens städer.

Nyheter

Organisation