Sedan forskarskolan grundades 1996 har Forum Scientium erbjudit sina medlemmar årliga studiebesök på högteknologiska företag och universitet i forskningens framkant.

Forum Scientium Study Visit 2017 London Imperial College.

Då tre fjärdedelar av Forum Scientiums medlemmar kommer att bygga sina karrkärer utanför akademin, har studieresor varit en viktig del av Forum Scientiums karriärstöd. Detta för att Forums doktorander och post-docs ska ha möjligheter att bygga kontakter och etablera nätverk både inom industrin och akademin.

För mer information, en lista på besökta destinationer och företag, samt Study Visits program, vänligen se Forum Scientium Study Visits engelska sida.

Kontakt

Tillbaka till Forum Scientium