Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Nu kan du anmäla dig till vårens kurs i grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning. 

Kursen går på kvartsfart och ges som distansundervisning med cirka fyra campusförlagda träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket, under förutsättning att vi får tillräckligt många deltagare.

Målgrupp

Behörig att söka är du som är anställd på högstadiet eller gymnasiet och undervisar i matematik (årskurs 7-9 eller gymnasiet). 

Anmälan

Sista anmälningsdag är 15 januari. Anmälan är bindande. 

Skicka in din anmälan här

Läs vidare

Mer information om kurserna i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning finns på Skolverkets webb.

Om kurser i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning på Skolverket.se

Kursplaner 

Vårterminen 2019 - matematikdidaktisk inriktning: 

Kursplan för Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (961G14)

Kursplan för Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i gymnasieskolan, 7.5 hp (961G15)

Kontakt