Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Till hösten 2018 startar kurser i grundläggande programmering för matematik och tekniklärare. 

Hösten 2018 startar vid Linköpings universitet kurser i grundläggande programmering för matematik- och tekniklärare. Kursen går på kvartsfart och ges som distansundervisning med cirka fyra campusförlagda närträffar. Mellan närträffarna arbetar deltagna själva eller kollegialt.

Behörig att söka är du som är anställd på högstadiet eller gymnasiet och undervisar i matematik (7-9 eller gy) eller teknik (7-9). Du behöver din rektors godkännande.

Ansökan för matematiklärare är nu stängd. För tekniklärare finns fortfarande några platser kvar att söka. Ansök genom att skriva ut och fylla i blanketten nedan. Du får bekräftelse till den mailadress som du angett att vi mottagit din anmälan.

Besked om antagning kommer under v. 24.

 
 

Lärare i Linköpings kommun

Är du lärare i Linköpings kommun? Eventuellt kan du redan vara anmäld. Prata med din rektor. 

Läs vidare

Mer information finns också på Skolverkets sida: https://skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/grundlaggande-programmering-med-amnesdidaktisk-inriktning-7-5-hp-1.262764

Kursplan för Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning, 7.5 hp (961G13)

Kursplan för Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9, 7.5 hp (961G14)

Kursplan för Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare i gymnasieskolan, 7.5 hp (961G15)