Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Nu kan du anmäla dig till höstens kurser i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning. Kurserna ges inom ämnena matematik och teknik för olika målgrupper. 

Kurserna ges på uppdrag av Skolverket. 

Målgrupp

Kurserna är till för dig som är anställd på högstadiet (årskurs 7-9) och undervisar i matematik eller teknik. Kursen med matematikdidaktisk inriktning riktar sig också till dig som är anställd på gymnasiet.

Kursinformation 

Syftet med kurserna är att du ska lära dig grundläggande programmering med en ämnesdidaktisk infärgning. Kurserna består av föreläsningar, praktiskt arbete och workshops/laborationer.

Kurserna går på kvartsfart (25%) och ges som distansundervisning med cirka fyra campusförlagda träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna själva eller kollegialt.
 

Anmälan

Anmälan till kurserna är nu stängd. 

Kursplaner  

Kursplan - matematikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9

Kursplan - matematikdidaktisk inriktning för lärare i gymnasieskolan

Kursplan - teknikdidaktisk inriktning för lärare i åk 7-9

Läs mer om kursen
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll