20 maj 2016

Forskningscentret Helix, med fokus på arbetslivsfrågor, tilldelas 35 miljoner kronor av Vinnova. Helix har under sina tio år enbart fått lovord vid utvärderingar – och nu har finansieringen säkerställts för ytterligare fem år.
– Jättekul, trots att vi på ett sätt fortsätter som vanligt blir det här som en nystart för oss, säger Mattias Elg, föreståndare på Helix. 

Nytt blir bland annat att Helix går från att vara ett så kallat VINN Excellence Centre till att bli ett kompetenscentrum som ska vara internationellt konkurrenskraftigt. Helix har jobbat hårt på att positionera sig både nationellt, bland annat genom ett nationellt nätverk, och internationellt. Det fortsatta bidraget från Vinnova är ett kvitto på att man har lyckats. Inom ramen för det nya kompetenscentrumet har också ett nytt forskningsprogram tagits fram.

– Det gemensamma för alla projekten är fortfarande hållbar utveckling i organisationer. Det vill säga ett hållbart arbetsliv där man tittar på en balans mellan en lönsamhet och goda arbetsförhållanden för de anställda, säger Mattias Elg.

Vid HELIX finns idag ett 50-tal aktiva forskare från olika discipliner som studerar hälsa, lärande, rörlighet och entreprenörskap i arbetslivet. Forskningsprojekten genomförs i nära samarbete med 18 olika partners.

De olika parterna kommer också att medfinansiera, värdet av ansökan uppgår då till 123 miljoner.