Fotografi av Mattias Elg

Mattias Elg

Professor

Att sprida kunskaper om förutsättningar och modeller för att framgångsrikt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling både i privata och offentliga organisationer är viktigt för mig som forskare.

Presentation

Min forskning handlar om förutsättningar och modeller för att framgångsrikt driva kvalitets- och verksamhetsutveckling både i privata och offentliga organisationer. Min forskning berikar kunskaper om organisering av verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete och hur organisationer kan involvera kunder i utvecklingen och hur mätetal kan användas för kvalitetsutveckling.

Mitt forskningsresultat har bidragit till bättre jämförelser av vård i olika landsting, högre kvalitet i industriell produktion inom energi, miljö och livsmedel. Att kunna mäta prestationer och resultat är avgörande för att analysera produktionsprocesser och driva förbättringsarbete. Förbättringsarbete bidrar bland annat till god hushållning med resurser, hållbar utveckling och bättre arbetsmiljö för anställda och kunder.

Mätetalsbaserat kvalitets- och förbättringsarbete

Mätetalsbaserat kvalitets- och förbättringsarbete får idag genomslag i allt fler verksamheter och blir allt viktigare för ledarskap och styrning. I verksamhetsnära forskning analyseras kvalitets- och utvecklingsarbete för att utveckla och pröva nya metoder. Mätetal och statistisk analys är en viktig grund för sådan metodutveckling, där min forskning har bidragit till synliggörande av variationer i produktion och andra processer. Sådana metoder hjälper organisationer att översätta abstrakta mätetal till konkreta förändringar och kvalitetshöjande åtgärder.

Förbättrings- och kvalitetsarbete inom sjukvård

I samarbete med läkare och sjuksköterskor har jag utvecklat metoder för kvalitetsarbete inom sjukvård både i patientnära individsammanhang och för så kallade öppna jämförelser på nationell nivå. Som forskningsledare och numera centrumchef för HELIX fogas erfarenheter av kvalitetsforskning samman med pedagogisk och organisationsteoretiska modeller med nytta för ett hållbarare arbetsliv. Forskningen vid HELIX bygger på interaktiv samverkan med företag, kommuner, landsting och arbetsmarknadsorganisationer i regionen. 

Jag är en efterfrågad föreläsare och bidrar kontinuerligt till kunskapsutveckling inom företag, kommuner och landsting samt för studenter vid flera av universitets fakulteter. Min forskning har förutom omfattande internationella vetenskaplig publicering presenterats i läroböcker och handböcker för praktiker. 

Forskning

Publikationer

2023

Jason Martin, Andreas Wallo, Ida Gremyr, Malin Wiger, Ewa Braf, Ulf Melin, Mattias Elg (2023) Närhet på distans: En guide för ledarskap på distans med stöd av digitala arbetssätt
Daan Kabel, Jason Martin, Jesper Olsson, Ida Gremyr, Mattias Elg, Lars Witell (2023) Will Self-monitoring Transform Healthcare? Using Institutional Theory to Understand an ongoing transformation in the Swedish Healthcare Service Ecosystem
Magdalena Smeds, Jason Martin, Mattias Elg, Ida Gremyr (2023) Why won't you leave the process alone?: Exploring emotional, motivational and cognitive mechanisms triggering tampering Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 34, s. 791-805 Vidare till DOI
Martina Berglund, Ulrika Harlin, Mattias Elg, Andreas Wallo (2023) Scaling up and scaling down: Improvisational handling of critical work practices during the COVID-19 pandemic Management Learning, Artikel 135050762211379 Vidare till DOI
Mattias Elg, Ida Gremyr (2023) Patient involvement in quality improvement: a survey comparing naturalistic and reflective approaches BMJ OPEN QUALITY, Vol. 12, Artikel e001981 Vidare till DOI

Nyheter

HELIX konferens

HELIX konferens blev ett avslut på topp

Det var en varm stämning när HELIX arrangerade sin konferens. Med en historia som sträcker sig 16 år tillbaka i tiden blev det här ett sätt att summera den forskning som bedrivits genom åren men också blicka framåt.

Tre män går i en korridor.

LiU-forskare bidrar till utveckling av försvarets pedagogik

Fyra LiU-medarbetare har skrivit två kapitel i den nya upplagan av ”Lärobok Pedagogiska grunder”. Det är en viktig bok, ÖB lär alltid ha den i sin väska och den används flitigt inom Försvarsmakten.

Andreas Wallo och Jason Martin på Helixdagen 2019.

LiU utreder kompetenscentrum för hållbar industri

Forskare vid LiU har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt kompetenscentrum för framtidens hållbara industri. Konkurrensen är hård, men chanserna bedöms ändå som goda för att centret ska kunna bli verklighet inom några år.

Organisation