Ett mål med MeDigiT är att skapa en helkroppsmodell som möjliggör integrering och visualisering av medicinska digitala tvillingar av olika delar av människors anatomisk och fysiologiska system. Utvecklingen av avancerade digitala tvillingar i helkroppsformat har i första hand fokuserat på att integrera helkroppsbilder från MRI och CT data med modeller från systembiologi.

Skapandet av en plattform för en medicinsk digital tvilling som omfattar hela kroppen ett mycket omfattande och långsiktigt projekt. Under den gångna projekttiden har MeDigiT gjort stora framsteg på nyckelpunkter i modellen men mycket jobb återstår och möjligheterna är närmast oändliga.

Helkroppsbild datortomograf

Projektdeltagare

Relaterat innehåll