Systembiologi

En illustration av en människa som håller ut armarna, och en spegling av illustrationen där de inre organen syns.

Genom att kombinera matematiska modeller, tidigare kunskap och experimentella data reder vi ut biologiska mekanismer och bidrar till utveckling av nya läkemedel samt kliniska verktyg.

Fältet systembiologi har uppstått som respons till behovet av att analysera storskaliga data, samt den växande insikten att biologi inte kan förstås enbart genom att analysera enskilda biologiska komponenter, utan måste förstås på systemnivå. Till exempel kan en cell inte förstås enbart genom att studera dess proteiner, metaboliter, etc. i provrör utan måste förstås i det dynamiska samspelet i den levande cellen. Vi beskriver och testar denna förståelse genom att formulera matematiska modeller. Dessa modeller formuleras baserat på hypoteser om hur systemet fungerar och testas och förfinas genom att jämföra modellprediktioner med experimentella data.

Forskningsgrupper

Forskningsprojekt

Kontaktperson

Medarbetare

Organisation

Nyheter