Fotografi av Gunnar Cedersund

Gunnar Cedersund

Universitetslektor, Docent

Jag utvecklar digitala tvillingar: datormodeller som beskriver celler, organ och hela kroppen. Dessa tvillingar är användbara för eHälsa, läkemedelsutveckling, grundforskning, ersättning av försöksdjur och konstnärliga uttryck.

Presentation

Jag har en M.Sc. i teoretisk fysik och doktorerade på modellering av biologiska system vid ISY, Linköpings Universitet, och S2, Chalmers. Efter det startade jag en egen modelleringsgrupp som undergrupp till en experimentell cellbiologisk grupp. Gruppen växte och 2011 blev vi en oberoende forskargrupp här på IMT. Vi är nu cirka 15 personer som arbetar med ett antal olika projekt i nära samarbete med flera experimentella och kliniska forskare.

Som standard i våra modelleringsprojekt tar vi experimentella data och biomedicinsk kunskap från våra samarbetspartners och formulerar mekanistiska hypoteser. Hypoteserna översätts till matematiska modeller (oftast med ordinära differentialekvationer) som sedan passas till träningsdata. Detta leder till ett av två resultat:

i) hypotesen kan inte förklara data och behöver omformuleras, eller

ii) hypotesen kan beskriva träningsdatan och testas då mot oberoende valideringsdata

vilket gör att modellen sedan kan användas till exempel för att designa nya experiment där modellens förutsägelser kan testats ytterligare. På detta sätt blir vi del av de dagliga besluten i experimentmiljön där vi hjälper till att analysera data och planera nya experiment.

Vi har använt den här strategin för att karakterisera olika aspekter av de flesta stora organ i kroppen: fett- och muskelvävnad, lever, hjärna, bukspottkörtel, blod, etc. Just nu kopplar vi ihop organmodellerna för att kunna modellera hela kroppen. Dessa sammankopplade modeller kan individualiseras genom att passas till personlig data. Sådana individualiserade modeller kallas ibland för digitala tvillingar och kan användas till många olika syften. Vi har också utvecklat motsvarande modeller för andra komplexa experimentsystem, såsom organs-on-a-chip och råttmodeller. Dessa modeller sträcker sig från intracellulära processer till organ och till hela organismer, och från sekunder till år. Med andra ord, våra sammankopplade modeller kan beskrivas som M4 –modeller, på engelska “mechanistic, multi-level, multi-timescale, and multi-species".

Dessa digitala tvillingar, eller M4 –modeller, är användbara i flera olika sammanhang. De kan användas för att främja människors hälsa (“models for health”, eller “M4-health”), till exempel genom att utveckla produkter för eHälsa i vårt spinoff-företag SUND sound medical decisions. I det första steget testar vi om dessa digitala tvillingar kan förbättra hälsopedagogik och öka patientmotivation för att följa behandlingar och vidta förebyggande åtgärder. Den digitala tvillingen följer då patienten från det inledande hälsosamtalet till att använda smarta sensorer för att mäta och registrera hälsotillståndet hemma. Slutligen följer den med till specialistbehandlingen för att behandla till exempel typ 2 diabetes eller komplikationer i lever och hjärta. Förutom dessa tillämpningar samarbetar vi även med AstraZeneca för att omvandla läkemedelsutveckling från en linjär trial-and-error pipeline till en kunskapsdriven arbetsgång. Detta arbetssätt har stor potential att ersätta djurförsök, vilket vi använder i samarbete med föreningen Forska Utan Försöksdjur och det svenska 3R-centret, där jag är medlem i styrelsen. Slutligen använder vi nu även vår digitala tvilling i nya och innovativa konstprojekt där vi kombinerar mitt pianospelande med professionella dansare och dansande digitala tvillingar i ett nytt format för föreläsningsföreställningar.

Vårt arbete finansieras av ett stort antal olika finansiärer:

 • Svenska vetenskapsrådet (VR-M and VR-NT)
 • Stiftelsen för strategisk forskning
 • CENIIT
 • ELLIIT
 • KAW och SciLifeLab
 • Forska Utan Djurförsök
 • VINNOVA
 • H2020, etc.

Du kan läsa mer om våra projekt nedan och på vår blogg.

Om mig

CV

 • Civilingenjör i teoretisk fysik, IFM, LiU
 • Doktorsexamen, ISY, LiU
 • Doktorsexamen, Chalmers
 • Mottagare av "Nytänkaren" 2015

Undervisning

Min grupp ansvarar för kandidatarbetsprojekten för teknisk biologi vid Linköpings universitet. I samband med detta ger vi även en introduktionskurs till Systembiologi.

Det finns möjlighet att göra forskningsförberedande projekt hos oss efter kandidatprojektet. Detta är ett utmärkt sätt att få prova på att arbeta i en forskargrupp och se om man är intresserad av att doktorera.

Nätverk

 • Sveriges 3R-center (the Swedish 3R center and replacement network)
 • CircM Circulation and Metabolism
 • eHälsa-strategiområde
 • PRECISE4Q
 • VPH

Publikationer

2024

Christian Simonsson, Elin Nyman, Peter Gennemark, Peter Gustafsson, Ingrid Hotz, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Gunnar Cedersund (2024) A unified framework for prediction of liver steatosis dynamics in response to different diet and drug interventions Clinical Nutrition, Vol. 43, s. 1532-1543 Vidare till DOI
Gustav Magnusson, Maria Engström, Charalampos Georgiopoulos, Gunnar Cedersund, Lovisa Tobieson, Anders Tisell (2024) High inspired CO<sub>2</sub> target accuracy in mechanical ventilation and spontaneous breathing using the Additional CO<sub>2</sub> method Frontiers in Medicine, Vol. 11, Artikel 1352012 Vidare till DOI
Henrik Podéus, Christian Simonsson, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Stergios Kechagias, Peter Lundberg, William Lövfors, Gunnar Cedersund (2024) A physiologically-based digital twin for alcohol consumption-predicting real-life drinking responses and long-term plasma PEth npj Digital Medicine, Vol. 7, Artikel 112 Vidare till DOI

2023

Niloofar Nikaein, Kedeye Tuerxun, Gunnar Cedersund, Daniel Eklund, Robert Kruse, Eva Särndahl, Eewa Nånberg, Antje Thonig, Dirk Repsilber, Alexander Persson, Elin Nyman (2023) Mathematical models disentangle the role of IL-10 feedbacks in human monocytes upon proinflammatory activation Journal of Biological Chemistry, Vol. 299, Artikel 105205 Vidare till DOI
Markus Karlsson, Christian Simonsson, Nils Dahlström, Gunnar Cedersund, Peter Lundberg (2023) Mathematical models for biomarker calculation of drug-induced liver injury in humans and experimental models based on gadoxetate enhanced magnetic resonance imaging PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0279168 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation