På det högre seminariet i filosofi och tillämpad etik presenterar forskningsmiljöns egna forskare och doktorander samt gäster från andra delar av landet och världen sin forskning. Presentationerna varar normalt 45-60 minuter. Sedan följer en session med frågor och svar.

Kontakta oss gärna om du vill presentera din forskning på det högre seminariet i filosofi och tillämpad etik, vill ha en Zoom-länk till ett seminarium eller har frågor. Skriv ett mejl till forskningsmiljöansvarig Harald Wiltsche

Alla som är intresserade av filosofiska frågor är välkomna. 

Twitter

Läs uppdateringar och följ oss på X

Gå till vår sida hos X (Twitter) LiU Philosophy&Applied Ethics.

Program

HT-23

Dimensions of Shared Agency in Organized Institutions

Julian Davis (Stanford University)

 • Dag och tid 23 augusti, 10-12
 • Lokal: Tage

From Phenomenology to Physics: Agent-Based Approaches to Quantum Mechanics

Philipp Berghofer (University of Graz)

 • Dag och tid: 21 september, 12-13
 • Lokal: Zoom

On Epistemic Agency and How Social Scientists Navigate Constraining Research Environments

Karl Landström (Coventry University)

 • Dag och tid: 27 september, 10-12
 • Lokal: Tage

Transcendental Approaches to Quantum Mechanics: Lessons from Bohr

Harald Wiltsche (LiU)

 • Dag och tid: 11 oktober, 10-12
 • Lokal: Tage

A New Phenomenological Approach to the Realism Debate

Daniele Pizzocaro (University of Bologna)

 • Dag och tid: 8 november, 10-12
 • Lokal: Tage

TBA

Simon Høffding (Syddansk universitet)

 • Dag och tid: 22 november 10-12
 • Lokal: Tage 

TBA

James Nguyen (Stockholms universitet)

 • Dag och tid: 29 november 10-12
 • Lokal: Tage 

TBA

András Szigeti (LiU)

 • Dag och tid: 6 december 10-12
 • Lokal: Tage 

TBA

Lennart Nordenfelt (Marie Cederschiöld högskola)

 • Dag och tid: 13 december 10-12
 • Lokal: Tage 

TBA

Lars Lindblom och Erik Gustavsson (LiU)

 • Dag och tid: 17 januari 10-12
 • Lokal: Tage 

VT-24

TBA

Fredrik Stjernberg (LiU)

Datum och tid: 24 januari 10-12

Lokal: Tage

TBA

Sofia Jeppsson (Umeå universitet)

Datum och tid: 21 februari 10-12

Lokal: Tage

TBA

Julia Mosquera (Institutet för framtidsstudier)

Datum och tid: 6 mars, 10-12

Lokal: Tage

 

Forskningsmiljön filosofi och tillämpad etik