Högre seminarium i filosofi och tillämpad etik

På det högre seminariet i filosofi och tillämpad etik presenterar såväl forskningsmiljöns egna forskare och doktorander som gäster från andra delar av landet och världen sin forskning. Presentationerna varar normalt 45-60 minuter. Sedan följer en session med frågor och svar.

Om du vill presentera din forskning på det högre seminariet i filosofi och tillämpad etik, vill ha en Zoom-länk till ett seminarium eller har frågor, kontakta Harald Wiltsche, forskningsmiljöansvarig. 

Alla som är intresserade av filosofiska frågor är välkomna. 

Program vårterminen 2023

Invitations: Their Structure, Normativity, and Value

Daniel Telech, Lunds universitet
Datum och tid: 25 januari kl. 10-12
Lokal: Tage

Soft Legal Positivism and Moral Critique of Law

Elena Namli, Uppsala universitet
Datum och tid: 22 februari kl. 10-12
Lokal: Tage

TBA

Kajsa Hansson, Vienna University of Economics and Business
Datum och tid: 8 mars kl. 10-12
Lokal: Tage

Philosophical Issues in Social Service Practice

Leonard Ngaosuvan, Linköpings universitet
Datum och tid: 29 mars kl. 10-12
Lokal: Tage

Losing a Part of Oneself

Eleanor Byrne, Linköpings universitet
Datum och tid: 26 april kl. 10-12
Lokal: Tage

TBA

Corijn van Mazijk, University of Groningen
Datum och tid: 17 maj kl. 10-12
Lokal: Tage

Kontakt för frågor eller för att få Zoom-länk till seminarium

Forskningsmiljön filosofi och tillämpad etik