Fotografi av Harald Wiltsche

Harald Wiltsche

Professor

Jag är filosof och arbetar mellan vetenskapsfilosofi, epistemologi och fenomenologi.

Vetenskapsfilosofi, epistemologi och fenomenologi

I mitt arbete som vetenskapsfilosof använder jag mig av ett brett spektrum av verktyg kopplade till både den analytiska och kontinentala traditionen.

Mina fält är vetenskapsfilosofi, fysikens filosofi, epistemologi, filosofins historia under 1800- och 1900-talen samt fenomenologi.

Det är svårt att överskatta betydelsen av vetenskap och teknik för vårt moderna samhälle. Vetenskapliga teorier formar vår förståelse av världen och vi förlitar oss på dem i beslutsfattande. Men vad i vetenskapen som gör den till en så framgångsrik aktivitet? Finns det fenomen som inte på något lämpligt sätt kan representeras av vetenskapliga teorier? Hur kan vi förbättra de sätt vetenskapen hjälper oss att hantera samhälleliga utmaningar på?

Som filosof verksam i området mellan vetenskapsteori och kunskapsteori är jag intresserad av hur kroppsliga, socialt och historiskt situerade, subjekt får kunskap om världen med hjälp av så olika sätt som tankeexperiment, modeller och vetenskapliga instrument. Även om mitt metodologiska angreppssätt är fenomenologiskt, är jag inte bunden till något specifikt metafilosofiskt ramverk: vetenskapen är ett mångfasetterat fenomen, och så är de metoder som behövs för att analysera den.

Läs mer om min forskning här

Publikationer

Omslag för publikation 'Bokomslag. Phenomenological Approaches to Physics.'
Harald Wiltsche, Philipp Berghofer (Redaktörskap) (2020)

2024

Philipp Berghofer, Harald Wiltsche (2024) Phenomenology and Physics Encyclopedia of Phenomenology, s. 1-8 Vidare till DOI
Philipp Berghofer, Harald Wiltsche (Redaktörskap) (2024) Phenomenology and QBism: New Approaches to Quantum Mechanics
Philipp Berghofer, Harald Wiltsche (2024) Introducing Phenomenology to QBism and Vice Versa: Phenomenological Approaches to Quantum Mechanics Phenomenology and QBism, s. 1-46

2023

Harald Wiltsche (2023) Das Gedankenexperiment als Schnittstelle zwischen Literatur und Wissenschaft. Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften Robert Musil im Spannungsfeld zwischen Psychologie und Phänomenologie, s. 115-134 Vidare till DOI

2022

Harald Wiltsche (2022) Lifeworld and Science

Aktuellt

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Organisation