Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser

I projektet Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser undersöks hur tekniska system och metoder för dynamisk resurshantering kan utvecklas till att inkludera frivilliga aktörer och hur dessa därmed kan positioneras, larmas och delta i räddningsinsatser. I projektet fokuseras frivilliga i glesbygd genom projektet förstärkt medmänniska i Medelpad och vidare utveckling av SOS Alarms system för dynamisk resurshantering (DRH), till att innefatta frivilliga. Projektet finansieras gemensamt av MSB och SOS Alarm.

Kontaktperson

Rapport

Projektet avrapporteras i CARER Rapport 2016:17

Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser

Författare: Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg

Publ 2016
Typ Rapport
Till publikationen

Läs mer om forskningsprojekt