I projektet undersöks hur tekniska system och metoder för dynamisk resurshantering kan utvecklas till att inkludera frivilliga aktörer och hur dessa därmed kan positioneras, larmas och delta i räddningsinsatser.

Fokus ligger på frivilliga i glesbygd genom projektet Förstärkt medmänniska i Medelpad och vidareutveckling av SOS Alarms system för dynamisk resurshantering (DRH), till att innefatta frivilliga.

Projektet finansieras gemensamt av MSB och SOS Alarm.

Rapport

Projektet avrapporteras i CARER Rapport 2016:17

Omslag för publikation 'Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser'
Elina Ramsell, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg (2016)

Läs mer om forskningsprojekt