Doktorandkursen ger en introduktion av teorier och tillvägagångssätt som är centrala för att undersöka samspelet mellan teknik och samhälle.

Kursen ger en introduktion av teorier och tillvägagångssätt som är centrala för att undersöka samspelet mellan teknik och samhälle. Introduktionen till Science and Technology Studies (STS) omfattar centrala områden som SSK, SCOT, ANT, sociotekniska system och användarproducentperspektiv. Förutom att läsa och diskutera nyckeltexter kommer deltagarna också att bekanta sig med kritiken och debatten om viktiga teoretiska positioner inom området. Kursen är utformad för att ge stora möjligheter till reflektion och diskussion av perspektiv, teorier och begrepp i STS, särskilt då de relaterar till kursdeltagarnas egna forskningsintressen.

Efter avslutad kurs kommer doktoranden att kunna:

  • angripa viktiga STS-teorier och undersöka empiriska tillämpningar av dessa konceptualiseringar
  • utvärdera styrkor och svagheter i dessa teorier
  • bilda en grund för personlig åsikt om teorins relevans i förhållande till doktorandens avhandlingens ämne.

Information  

Språk: engelska
Plats: Linköping
Kursperiod: Hösten 2018
Kurstillfällen:
8 - 9 November
15 - 16 November
22 - 23 November
29 - 30 November
18 December
Syllabus: Komplett kursplan kommer att finns tillgänglig i augusti.
Avgift: Det är ingen avgift för kursen, men deltagarna förväntas finansiera resor och övernattningar i Linköping från deras heminstitution.
Värd: Tema Teknik och Social förändring är tillsammans med Filosofiska fakulteten värd för kursen:
 C-F Helgesson, Ericka Johnson, David Moats, Harald Rohracher, Else Vogel, Steve Woolgar, och Teun Zuiderent-Jerak.

Kursens innehåll, instruktioner och examination

Kursen ges på engelska och på vår engelska webbsida kan du ta del av kursens innehåll, instruktioner, litteratur och om examination.


Kontakt & Anmälan

Tema Teknik och social förändring