ASC-ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research

Åldrande och social förändring (ASC) anordnar den digitala seminarieserien ASC-ISAR. Här erbjuds tvärvetenskapliga föreläsningar om åldrande med forskare från olika discipliner.

Forskning om äldre och åldrande är till stor del tvärvetenskaplig. Att åldras är en del av att vara människa, men åldrandet är även socialt konstruerat och har ett samband med många olika faktorer, såsom gener, livsstil, samhällsstruktur, välfärd, teknik, sjukvård, medicin och ekonomi. Många forskningsområden rör äldre och åldrande, utan att för den skull klassas som ”äldreforskning”.

ASC-ISAR är en tvärvetenskaplig seminarieserie som vänder sig till alla som är intresserade av forskning om åldrande. Varje år bjuder vi in profilerade talare inom området äldre och åldrande, för att dela sin kunskap och sina perspektiv.

Seminarieserien välkomnar deltagare intresserade av frågor som rör åldrande. Den fungerar som en plattform där forskare kan träffas, nätverka och skapa samarbete.

Seminarierna hålls på engelska, mer information om dem hittar du på den engelska versionen av den här sidan. Alla seminarier hålls på Zoom.

Program 2023

Kommande seminarier

Digitalization and Intergenerational Relationships

Abstract: The seminar will focus on two studies based on panel data from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), which includes information on individuals aged 50 and more from different European countries. In the first study, I examine the effect of internet use on the frequency of contact with children. In the second study, I analyse the probability of starting or stopping using the Internet after the transition to grandparenthood. Results show that internet use has a sizable effect on frequency of contact with children, and that having the first grandchild increases the probability of starting to use the Internet. These results point to the fact that intergenerational relationships can both influence and be influenced by the use of digital technologies.

Föreläsare: Bruno Arpino, biträdande professor vid University of Florence, Italien
Datum och tid: 10 maj, klockan 13:15

 

Inequalities in prolongation of working life: the role of organisations and employers

Föreläsare: Konrad Turek, forskare vid Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI - KNAW), University of Groningen, Nederländerna
Datum och tid: 21 juni, klockan 13:15

 

Genomförda seminarier

Ageism, ableism and older workers

Föreläsare: Mariska van der Horst, biträdande professor vid Vrije Universiteit, Amsterdam
Datum och tid: 8 februari, klockan 13.15 

 

INSTÄLLT How to deal with staff shortages in an ageing labour market: the case of the Netherlands

Föreläsare: Joop Schippers, professor uiLabour Economics vid Utrecht University, Nederländerna
Datum och tid: 22 mars, klockan 13:15

 

Forskning om åldrande och social förändring

Tidigare seminarier

2022

European macro ageing policies and key questions
Vitalija Gaucaite, former chief of the Population Unit of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
16 november.

Social and cognitive aspects of hearing loss in older adults
Henrik Danielsson, professor and research director at the Disability Research Division, Linköping University (Sweden)
14 december.

Exploring the relationship between critical life transitions in older age and multidimesional social exclusion. 

Prof. Kieran Walsh, Irish Centre for Social Gerontology, University of Galway, Ireland
19 januari.

The challenges to guarantee sexual rights and sexual behavior in long-term care institutions for older people. 

Prof. Feliciano Villar Posada, University of Barcelona, Spain
16 mars.

Cross-national empirical evidence on the impact of the COVID-19 pandemic on informal carers in Europe. 

Dr. Giovanni Lamura, Centre for Socio-Economic Research on Ageing, Italian National Institute for the Science on Ageing and Health (INRCA), Italy
18 maj.

Family Conflicts: Love and Hate around Inheritance and Gifts

Dr. Stephan Köppe, University College Dublin, Ireland
19 maj.

2021

Ageing and Social Change (AGE) – Themes and concepts of a new international Master’s programme

Prof. Andreas Motel-Klingebiel and Dr. Indre Genelyte, Linköping University, Division of Ageing and Social Change.
1 december.

Learning and dementia

Prof. Lars-Christer Hydén and Elias Ingebrand, Linköping University, Division of Ageing and Social Change.
8 december.

Ageing and communication technologies

Prof. Loredana Ivan, University of Political Studies and Public Administration, Romania.
6 oktober.

Aging and Digital Technology – Friends or Foes?

Dr. Stefan T. Kamin, Friedrich-Alexander University (FAU), Germany
19 maj.

Loneliness in older adults – research evidence and future directions

Prof. Dr. Lena Dahlberg, Dalarna University, Karolinska Institutet and Stockholm University, Sweden
14 april.

Using active ageing as a policy response to the challenges of ageing

Dr. Liam Foster, University of Sheffield, UK
17 mars.