När det var dags för Kamiar Radnosrati att disputera fanns det risk för att allt skulle ställas in och få skjutas på framtiden på grund av coronaviruset. Men i stället fick han vara med och skriva lite historia vid institutionen för systemteknik.

Video

När Kamiar Radnosrati vid avdelningen för reglerteknik skulle försvara sin avhandling befann sig opponenten professor Simon Godsill i England. Godsill är verksam vid University of Cambridge och kunde inte ta sig till Linköping på grund av de restriktioner som råder med anledning av Coronaviruset.

Men tack vare snabba beslut och god hjälp av kommunikations- och marknadsavdelningen vid LiU kunde disputationen genomföras. Professor Godsill kopplade upp sig från England och två av betygsledamöterna, Håkan Hjalmarsson och Mikael Sternad kunde sitta i Stockholm, respektive Uppsala och vara med online.

- Den här sändningen är lite av ett historiskt ögonblick, inledde professor Fredrik Gustafsson vid avdelningen för reglerteknik. Sändningen och disputationen flöt sedan på utan problem.

Avhandlingen: Time of Flight Estimation for Radio Network Positioning

Opponent: Professor Simon Godsill, University of Cambridge

Handledare: Professor Fredrik Gustafsson, avdelningen för reglerteknik, institutionen för systemteknik, Linköpings universitet.

Assisterande handledare: Universitetslektor Gustaf Hendeby, universitetslektor Fredrik Gunnarsson. Båda vid Linköpings universitet.

Betygsledamöter: Professor Håkan Hjalmarsson KTH, Professor Mikael Sternad Uppsala universitet, biträdande professor Martin Singull, Linköpings universitet.


Kontakt

Om avdelningen

Om institutionen