Reglerteknik (RT)

Ämnet reglerteknik handlar om konsten att styra ett tekniskt system så att det beter sig som man vill.

Foto David BrohedeVerksamheten inom avdelningen för reglerteknik omfattar ett brett spektrum av problem inom sensorfusion, systemidentifiering, robotik och autonoma system, optimering för reglertekniska tillämpningar samt komplexa nätverk och strävar efter en fruktbar balans mellan teori- och metodutveckling och tillämpningar.

Inom sensorfusion studeras hur man på bästa sätt kombinerar information från olika typer av sensorer och inom systemidentifiering behandlas olika aspekter på databaserad modellering av dynamiska system.

Inom robotik och autonoma system ligger fokus på hur man kan styra och planera positionen och orienteringen hos ett system med ett minimum av manuell påverkan.
Verksamheten inom optimering inriktas bland annat på algoritmutveckling för modellprediktiv reglering, och inom komplexa nätverk studeras olika typer av interaktion inom dynamiska nätverk.

Exempel på viktiga tillämpningsområden av industriell betydelse är styrning och modellering av industrirobotar, sensorfusion och beslutsstöd i bilar, fartyg och flygplan samt planering och styrning för autonoma fordon.
Reglerteknik

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

30 april 2021

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Magnus Malmström

kl. 10.15 – 13.00 Online via Zoom

Magnus Malmström, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Uncertainties in Neural Networks: A System Identification Approach". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är professor Håkan Hjalmarsson, KTH. Handledare: Professor Fredrik Gustafsson.

Kontakt

6 maj 2021

Disputation inom reglerteknik: Kristoffer Bergman

kl. 15.15 – 17.15 Online via Zoom

Kristoffer Bergman, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Exploiting Direct Optimal Control for Motion Planning in Unstructured Environments". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är professor Emilio Frazzoli, ETH Zürich. Handledare: Biträdande professor Daniel Axehill.

Kontakt

10 maj 2021

Disputation inom reglerteknik: Per Boström-Rost

kl. 14.15 – 17.00 Online via Zoom

Per Boström-Rost, vid Institutionen för systemteknik, försvarar sin avhandling "Sensor Management for Target Tracking Applications". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Professor Peter Willett, University of Connecticut. Handledare: Gustaf Hendeby, LiU.

Kontakt

28 maj 2021

Licentiatseminarium inom reglerteknik: Kristin Nielsen

kl. 13.15 – 15.00 Online via Zoom

Kristin Nielsen, vid Institutionen för systemteknik, presenterar sin licentiatexamination "Robust LIDAR-Based Localization in Underground Mines". Framläggningen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan krävs. Framläggningen hålls på engelska. Opponent är Professor John Folkesson, KTH. Handledare: Doc Gustaf Hendeby, LiU.

Kontakt

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Medarbetare ReglerteknikVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Om institutionenVisa/dölj innehåll