Reglerteknik (RT)

Ämnet reglerteknik handlar om konsten att styra ett tekniskt system så att det beter sig som man vill.

Foto David BrohedeVerksamheten inom avdelningen för reglerteknik omfattar ett brett spektrum av problem inom sensorfusion, systemidentifiering, robotik och autonoma system, optimering för reglertekniska tillämpningar samt komplexa nätverk och strävar efter en fruktbar balans mellan teori- och metodutveckling och tillämpningar.

Inom sensorfusion studeras hur man på bästa sätt kombinerar information från olika typer av sensorer och inom systemidentifiering behandlas olika aspekter på databaserad modellering av dynamiska system.

Inom robotik och autonoma system ligger fokus på hur man kan styra och planera positionen och orienteringen hos ett system med ett minimum av manuell påverkan.
Verksamheten inom optimering inriktas bland annat på algoritmutveckling för modellprediktiv reglering, och inom komplexa nätverk studeras olika typer av interaktion inom dynamiska nätverk.

Exempel på viktiga tillämpningsområden av industriell betydelse är styrning och modellering av industrirobotar, sensorfusion och beslutsstöd i bilar, fartyg och flygplan samt planering och styrning för autonoma fordon.
Reglerteknik

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för reglerteknik

Kontakt

Forskningsverksamhet

Nyheter

Kalender

16 juni 2023

Licentiatseminarium inom elektro- och systemteknik med inriktning mot reglerteknik: Shamisa Shoja

kl. 10.15 – 12.30 Ada Lovelace, B-huset, ingång 27, Camus Valla

Forskningsprojekt

Medarbetare Reglerteknik

Publikationer

2023

Om institutionen