Reglerteknik (RT)

Ämnet reglerteknik handlar om konsten att styra ett tekniskt system så att det beter sig som man vill.

Foto David BrohedeVerksamheten inom avdelningen för reglerteknik omfattar ett brett spektrum av problem inom sensorfusion, systemidentifiering, robotik och autonoma system, optimering för reglertekniska tillämpningar samt komplexa nätverk och strävar efter en fruktbar balans mellan teori- och metodutveckling och tillämpningar.

Inom sensorfusion studeras hur man på bästa sätt kombinerar information från olika typer av sensorer och inom systemidentifiering behandlas olika aspekter på databaserad modellering av dynamiska system.

Inom robotik och autonoma system ligger fokus på hur man kan styra och planera positionen och orienteringen hos ett system med ett minimum av manuell påverkan.
Verksamheten inom optimering inriktas bland annat på algoritmutveckling för modellprediktiv reglering, och inom komplexa nätverk studeras olika typer av interaktion inom dynamiska nätverk.

Exempel på viktiga tillämpningsområden av industriell betydelse är styrning och modellering av industrirobotar, sensorfusion och beslutsstöd i bilar, fartyg och flygplan samt planering och styrning för autonoma fordon.
Reglerteknik

Aktuellt

ELLIIT Joint Autonomous Systems Lab in Linköping and Lund visar upp självkörande robot i Visionen.

Universitetsstyrelsen på studiebesök i Visionen

I december 2023 var universitetsstyrelsen på besök hos Institutionen för systemteknik (ISY). I forskningsarenan Visionen visades exempel på Linköpings universitets viktiga roll i teknik- och samhällsutvecklingen.

Porträttbild på Anastasia Bizyaeva, postdoktor.

Ambitiöst gästforskarprogram lyfter den tvärvetenskapliga dialogen

"Fokusperioden var en unik och värdefull upplevelse. Jag skulle absolut komma tillbaka för en till fokusperiod och jag rekommenderar även andra forskare att överväga det i framtiden." Det säger Anastasia Bizyaeva, en av gästforskarna.

Åhörare vid föreläsning under ELLIIT Symposium 2023.

Ledande forskare samlades for symposium om Network Dynamics and Control

Under hösten 2023 står Linköpings universitet värd för ELLIIT Focus Period. Ett ambitiöst gästforskarprogram med målet att stimulera interaktion mellan forskare och främja den tvärvetenskapliga dialogen inom forskningsområdet.

Forskning och samverkan inom reglerteknik

Forskningsområden

Forskningsprojekt och samverkan

SEDDIT

SEDDIT är ett kompetenscentrum finansierat inom ramen för Vinnovas satsning inom Avancerad Digitalisering, där universitet och företag tillsammans bedriver forskning och utbildning inom digital samhällsomställning.

LINK-SIC är ett Vinnova-finansierat kompetenscenter

LINK-SIC - Linköping Center for Sensor Informatics and Control

LINK-SIC (Linköping Center for Sensor Informatics and Control) är ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum för industriinriktad forskning inom sensorinformatik och reglerteknik.

Drönaren Linkquad

WASP - Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program

LiU är säte för WASP – Sveriges största enskilda forskningssatsning. WASP omfattar forskningsområdena artificiell intelligens och autonoma system, samt dess samverkan med människor och mjukvaruforskning.


WASP

Utbildning inom reglerteknik

Kontakt

Publikationer

2024

Hyowon Kim, Angel F. Garcia-Fernandez, Yu Ge, Yuxuan Xia, Lennart Svensson, Henk Wymeersch (2024) Set-Type Belief Propagation With Applications to Poisson Multi-Bernoulli SLAM IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 72, s. 1989-2005 Vidare till DOI
Chuan Huang, Gustaf Hendeby, Hassen Fourati, Christophe Prieur, Isaac Skog (2024) MAINS: A Magnetic-Field-Aided Inertial Navigation System for Indoor Positioning IEEE Sensors Journal, Vol. 24, s. 15156-15166 Vidare till DOI
Anton Kullberg (2024) Dynamic rEvolution: Adaptive state estimation via Gaussian processes and iterative filtering
Amirhossein Ahmadian, Yifan Ding, Gabriel Eilertsen, Fredrik Lindsten (2024) Unsupervised Novelty Detection in Pretrained Representation Space with Locally Adapted Likelihood Ratio International Conference on Artificial Intelligence and Statistics 2024, Proceedings of Machine Learning Research
Isaac Skog, Magnus Lundberg Nordenvaad, Gustaf Hendeby (2024) Signals-of-Opportunity-Based Hydrophone Array Shape and Orientation Estimation IEEE Journal of Oceanic Engineering Vidare till DOI

Medararbetare

Om institutionen