År 1988 erhöll Gustafsson civilingenjörsexamen i elektroteknik och 1992 en doktorsexamen i reglerteknik, båda vid Linköpings universitet. Han utsågs till professor i kommunikationssystem 1999 och sensorinformatik 2005 vid Linköpings universitet.

Gustafssons forskningsintressen är stokastisk signalbehandling, adaptiv filtrering och förändringsdetektion, med tillämpningar inom kommunikation, fordon, flyg och ljud.

År 2004 tilldelades han Arnbergska priset av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), 2007 valdes han in som ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och 2011 erhöll han ett stipendium i Åke Svenssons namn från SAAB.

Han är biträdande redaktör för EURASIP Advances in Signal Processing och IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems.

Mer info kommer...

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Forskningsverksamhet (sektion under uppbyggnad)
Visa/dölj innehåll

Intervju
Visa/dölj innehåll

Nyheter om Fredrik Gustafsson
Visa/dölj innehåll

Mer nyheter om Fredrik Gustafsson
Visa/dölj innehåll

Medarbetare Reglerteknik
Visa/dölj innehåll

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll