Kina är ett land i snabb förändring där stora krav ställs på en framsynt stadsplanering. Med tidsgeografin som metod ska forskare från Sverige och Kina bygga ett nätverk för samarbete inom stadsplanering. Samarbetet omfattar också doktorander som kan göra delar av sin utbildning i Kina, respektive Sverige för kinesiska doktorander.

Ett långsiktigt samarbete ska byggas upp baserat på utvecklingen av tidsgeografiska metoder, både inom forskning och utbildning med program och kurser i stadsplanering. 2017 startar ett utbildningsprogram vid Linköpings universitet i just stadsplanering. Vad som händer inom detta område i Kina är av speciellt intresse eftersom utvecklingen där går mycket snabbt. Förutom utbytesdoktorander kommer parterna också att medverka i varandras utbildningar genom att ge lektioner.

Samarbetet har sitt ursprung i den första internationella konferensen i tidsgeografisk metod, som hölls 2014. Samarbete mellan två länder med så skilda förutsättningar i infrastruktur, inkomstnivåer och dagligt liv är en utmaning som just tidsgeografin har verktyg för att kunna anta. 

Kontakt

Ny utbildning

Om avdelningen