26 november 2015

Den globala uppvärmningen kan ske snabbare än man tidigare trott. Anledningen är att även de växhusgasutsläpp som är naturliga påverkas av en höjd temperatur. Genom mätning av naturliga metanutsläpp bekräftas detta i studier från Linköpings universitet.

 – Allt pekar på att uppvärmning leder till större naturliga växthusgasutsläpp. I sjöar ser man ett klart mönster av större metanutsläpp vid högre temperaturer, det visar våra detaljerade mätningar, säger Sivakiruthika Natchimuthu, doktorand vid Tema Miljö, Linköpings universitet, och huvudförfattare till forskargruppens senaste publikation om ämnet. 

 
Forskargruppen vid Linköpings universitet har under två år publicerat ett flertal studier som pekar åt samma håll – att de naturliga växthusgasutsläppen ökar när klimatet blir varmare. I den senaste studien har man, genom att bland annat undersöka växthusgasen metan och dess flöde i tre sjöar, tydligt sett att över tid spelar temperatur en viktig roll för metannivån. Forskarnas mätningar visar att vid en höjning av temperaturen från 15 till 20 grader nästan fördubblas metanet. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Limnology and Oceanography.

Svårt beräkna naturliga växthusgasutsläpp

Att utsläpp orsakade av människor påverkar växthuseffekten som i sin tur påverkar klimatet har forskarna vetat länge. Därför har man också kunnat ta med utsläpp orsakade av människor i beräkningen när man försöker förutspå hur klimatet kommer att utvecklas över tid. Den framtida utvecklingen av naturliga växthusgasutsläpp har dock varit mer oklar.

Nu framträder en ond spiral – växthusgasutsläpp från förbränning av fossila bränslen leder till uppvärmning som i sin tur ger ökade naturliga utsläpp och ytterligare uppvärmning.

Därmed får varje minskning av utsläpp orsakade av människan en dubbelt gynnsam effekt eftersom både den omedelbara direkta uppvärmningen och bieffekten med ökade naturliga utsläpp förhindras. Det menar professor David Bastviken vid Linköpings universitet.

– Resultaten om att naturliga växhusgasutsläpp påverkas är överraskande tydliga. Det finns flera oberoende studier baserade på både vår och andras forskning som stöder detta. Frågan är inte längre om de naturliga utsläppen kommer att öka utan snarare hur mycket, säger David Bastviken.

klimat 

Bildtext: Metanflöden från tre sjöar vid olika temperaturer. Vita och svarta symboler visar olika år (2012 och 2013). ERS, FJS och SKS betyder Erssjön, Följesjön och Skottenesjön, belägna vid Skogaryd väster om Vänersborg. Pilarna indikerar datapunkter med flöden som påverkats av ett passerande lågtryck.

Den senaste LiU-publikationen om ämnet:
Spatio-temporal variability of lake CH4 fluxes and its influence on annual whole lake emission estimates. Natchimuthu S, Sundgren I, Gålfalk M, Klemedtsson L, Crill P, Danielsson Å, Bastviken D. 2015.  Limnology and Oceanography.
doi: 10.1002/lno.10222.

Tidigare publikationer där LiU medverkat:
Marotta H, Pinho LQ, Gudasz C. Bastviken D, Tranvik L, Enrich-Prast A. 2014. Greenhouse gas production in low latitude lake sediments responds strongly to warming. Nature Climate Change 4:467-470. doi:10.1038/nclimate2222

Natchimutu S, Panneer Selvam B, Bastviken D. 2014. Influence of weather variables on methane and carbon dioxide flux from a shallow pond. Biogeochemistry. 119: 403-413. doi: 10.1007/s10533-014-9976-z

Panneer Selvam B, Natchimuthu S, Arunachalam L, Bastviken D. 2014. Methane and carbon dioxide emissions from inland waters in India – Implications for large scale greenhouse gas balances. Global Change Biology 20: 3397-3407. doi: 10.1111/gcb.12575

Lundin EJ, Klaminder J, Bastviken D, Olid C, Hansson SV, Karlsson J. 2015. Large difference in carbon emission – burial balances between boreal and arctic lakes. Scientific Reports 5:14248. DOI: 10.1038/srep14248.

Yvon-Durocher G, Allen AP, Bastviken D, Conrad R, Gudasz C, St-Pierre A, Duc NT, del Giorgio PA. 2014. Consistent temperature dependence of methane fluxes from microbes to ecosystems. Nature 507: 488-491.

Wik M, Thornton B, Bastviken D, MacIntyre S, Varner RK, Crill PM. 2014. Energy input is primary controller of methane bubbling in subarctic lakes, Geophysical Research Letters 41:555-560. doi:10.1002/2013GL058510

Publicerad 2015-11-26

Kontakt

Liknande artiklar