Vill du delta i ett forskningsprojekt? Vi söker dig som är i åldern 20-65 år och som inte har hjärntrötthet eller hjärnskada för att ingå i en kontrollgrupp i ett forskningsprojekt som studerar hjärntrötthet i relation till hjärnskador och postcovid.
 

Utmattad kvinna som sitter framför datorn.

Vad ingår i deltagandet?

Du får delta i neuropsykologisk testning vid ett tillfälle. Testerna undersöker kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet och snabbhet. Du får även fylla i formulär om hur du mår och hur du fungerar i vardagen. Besöket äger rum på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping eller vid Linköpings universitet och tar cirka 2 timmar.

Vad handlar forskningen om?

Forskningsprojektet har som syfte att undersöka hjärntrötthet och kognitiv funktion efter hjärnskada och vid postcovid. Syftet är att se samband mellan hjärntrötthet och kognitiv funktion, samt att jämföra personer med hjärnskada, personer med postcovid och en kontrollgrupp som har motsvarande ålder, kön och utbildning. Forskarna vill även undersöka eventuella samband mellan personernas fungerande och återhämtning över tid.

Vad får jag som deltar ut av att vara med?

Du som deltar får möjlighet att prova på hur det är att delta i kognitiv testning. Du bidrar till forskning som förväntas ge kunskap om, och öka förståelsen för, hur det är att leva med hjärntrötthet. En kontrollgrupp är viktig för att kunna göra jämförelser med hjärnskadegruppen och postcovidgruppen.

Ingen ersättning utgår för ditt deltagande. Du som deltar får även möjlighet att delta i föreläsning och/eller workshop om studiens resultat.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer: 022-04055-01).

Om du är intresserad av att veta mer eller delta kan du kontakta ansvariga forskare:

Du kan även kontakta Rehabiliteringsmedicinska klinikens reception: 010-105 97 87

 

Kontakt

Organisation