Välkommen till en halvdagskonferens om praktiknära forskning och vetenskapligt förhållningssätt.

Temat för konferensen är praktiknära forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna praktiken. Ur olika infallsvinklar belyses hur den praktiknära forskningen kan ske i nära samklang med skolornas behov och hur forskning och skola kan samverka.

Konferensen riktar sig till skol- och bildningschefer, utvecklingsledare, skolledare, rektorer, lärare med utvecklingsuppdrag samt forskare på Linköpings universitet.

Dag och tid: Den 18 september kl 13.00-16.30
Lokal: K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Program:

13.00-13.10 Introduktion
13.10-14.10 Inger Eriksson (professor vid Stockholms universitet): Hinder och möjligheter för samverkan mellan universitet och skola
14.15-15.00 Helene Elvstrand (universitetslektor vid Linköpings universitet): Aktionsforskning på fritidshem
15.00-15.30 Fika
15.30-16.15 Therese Tunek, Martin Wickman och Mikael Scheibel-Sahlin (gymnasielärare i samhällskunskap i Linköpings kommun): Från ett skolutvecklingsprojekt till en vetenskaplig artikel, ur ett lärarperspektiv.
16.15-16.30 Avslutning och diskussion

Anmälan

Anmälan sker via länken nedan. Sista anmälningsdag är den 8 september.

Anmälningsformulär

Kontakt

Relaterat