En seminarieserie för utvecklingsledare eller motsvarande hos skolhuvudmännen i regionen och lärarutbildare vid LiU.

LiU Skolsamverkan arrangerar under 2018 en seminarieserie: Att utveckla digital kompetens. Syftet är att identifiera arbetssätt och arbetsformer som verksamma lärare och lärarutbildare kan använda för att utveckla digitalt lärande och digital kompetens hos barn, elever och lärarstudenter. Detta har identifierats som ett gemensamt utvecklingsområde, både för skolhuvudmän i regionen och för lärarutbildningen vid LiU.

Deltagarna har möjlighet att påverka vilka frågor som diskuteras, men vi utgår ifrån följande teman.

Styrdokumenten: Hur har de förändrats? Hur påverkar det uppdraget? Vad innebär detta för lärare i skolan och lärarutbildare vid universitetet? Tisdag 20 mars, 15.15-17, Campus Valla, Linköping.

Digital kompetens: Vad är digital kompetens? Vad är pedagogisk digital kompetens? Hur utvecklas digital kompetens i klassrummet? Torsdag 3 maj, 15.15-17, Campus Norrköping.

Arbetssätt och arbetsformer: Hur leder man lärande i tekniktäta klassrum? Hur utvecklas lärandet i sådana klassrum? Förändras lärandet? Hur utvecklas kritisk och säker användning av nätet? Onsdag 22 augusti, 15.15-17, Campus Valla, Linköping.

Digitalt berättande och/eller programmering: Hur kan undervisningen utformas för digitalt, kreativt skapande? Vad är publika arbetssätt? Varför programmering? Vad är skillnaden mellan datalogiskt tänkande och programmering? Tisdag 16 oktober, 15.15-17, Campus Norrköping.

Verksamhetsutveckling: Hur går man konkret till väga för att omsätta teori i praktik? Vilken kompetensutveckling behövs? Var ska man börja? Onsdag 12 december, 15.15-17, Campus Valla, Linköping.

Seminarieledare är Linnea Stenliden, lektor i pedagogiskt arbete och Therese Örnberg Berglund, Föreståndare för LiU Skolsamverkan. Seminarieledarna tar fram litteratur som läses inför varje tillfälle. Vi diskuterar frågeställningar i relation till dessa texter och utbyter erfarenheter och goda exempel. 

Inbjudna att delta i seminarierna är både utvecklingsledare eller motsvarande från skolhuvudmännen i regionen och lärarutbildare från LiU. Vi önskar ett kontinuerligt deltagande. Antalet platser är begränsat (1-2 deltagare per skolhuvudman).

Sista datum för anmälan till seminarieserien är 6 mars. Anmälan görs av skolhuvudman respektive programansvarig utbildningsledare genom att skriva till therese.ornberg.berglund@liu.se. Ange deltagarnas namn, titel och epostadress.

Seminarieserien är en del i LiU Skolsamverkans Tema Digitalisering.

Kontakt

Relaterat innehåll