Fotografi av Therese Örnberg Berglund

Therese Örnberg Berglund

Universitetslektor

Jag är projektledare på LiU Uppdragsutbildning och universitetslektor i engelska vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Presentation

Som projektledare på LiU Uppdragsutbildning ansvarar jag särskilt för LiU:s uppdragsutbildningar för skolpersonal, där beställarna är skolhuvudmän eller Skolverket. Här kommer mina erfarenheter från mitt tidigare uppdrag som föreståndare för LiU Skolsamverkan väl till pass. Annars finns jag på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), som universitetslektor i engelska.

Min bakgrund är inom språk. Jag har en gymnasielärarexamen i tyska och engelska och en doktorsexamen i engelska. Mina forskningsintressen rör språkundervisning, klassrumsinteraktion och digitala medier, och jag har koppling mot två av de forskningsmiljöer som finns vid IKOS: 

Tidigare uppdrag (ett urval)

  • Föreståndare för LiU Skolsamverkan (2015-2019)
  • Samverkanskoordinator för Utbildningsvetenskap (2015-2019)
  • Ledamot i styrgruppen för Forum för ämnesdidaktik (2015-2019)
  • Ledamot i rektors strategiska råd för samverkan (2015-2017)
  • Ledamot i IKK:s institutionsstyrelse (2015-2017)
  • Ledamot i ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS) (2015-2016)
  • Studierektor för ämnet engelska vid IKK (2013-2016)
  • Föreståndare för IKT-studion (2008-2009)

Organisation

Kollegor