Presentation

Som föreståndare för LiU Skolsamverkan samordnar och utvecklar jag LiU:s kontakter med skolvärlden och arbetar bland annat med vidareutbildning för personal i skolan. Denna del av min tjänst är förlagd till kansliet för Utbildningsvetenskap. Annars finns jag på Institutionen för kultur och kommunikation (IKK), som universitetslektor i engelska.

Min bakgrund är inom språk. Jag har en gymnasielärarexamen i tyska och engelska och en doktorsexamen i engelska. Mina forskningsintressen rör språkundervisning, klassrumsinteraktion och digitala medier, och jag har koppling mot två av de forskningsmiljöer som finns vid IKK: 

Aktuella uppdrag

  • Föreståndare för LiU Skolsamverkan (2015--)
  • Ledamot i IKK:s institutionsstyrelse (2015-2017)
  • Ledamot i styrgruppen för Forum för ämnesdidaktik (2015--)
  • Ledamot i referensgruppen för IKT-studion (2017--)

Tidigare uppdrag (urval)

  • Studierektor för ämnet engelska vid IKK (2013-2016)
  • Ledamot i ledningsgruppen för IKT-studion (LIKS) (2015-2016)
  • Föreståndare för IKT-studion (2008-2009)

 

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll