I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår att anordna aktiviteter för skolpersonal med utvecklingsuppdrag, på olika teman.  

Seminarieserie

Skolledarkonferens

2020/2021 års konferens

2020/2021 års skolledarkonferens kommer ske den 6 maj 2021 klockan 13.30 – 16.30, det vill säga i samband med den sista seminarieträffen.

Tidigare konferenser

Mellan 2014-2017 har så kallade ”Förstelärarträffar” arrangerats vid LiU med ungefär ett års mellanrum. För att nå rätt målgrupp väljer vi numera att bjuda in träffar för alla lärare med utvecklingsuppdrag, oavsett inom vilken skolform de undervisar. 

  • 2017: Learning study och kollegialt lärande
  • 2015: Forskningsanvändning i praktiken
  • 2015: Visualisering; läraryrkets och förstelärarnas utmaningar
  • 2014: Praktiskt yrkeskunnande;  morgondagens lärande och morgondagens lärare

Kontakt