Nätverksträffar för lärare med utvecklingsuppdrag

I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår att anordna aktiviteter för skolpersonal med utvecklingsuppdrag, på olika teman.  

Nätverksträff för lärare med utvecklingsuppdrag:
Att utvärdera digitala verktyg för undervisning

Välkommen på nätverksträff för lärare med utvecklingsuppdrag vid LiU, Campus Norrköping, den 6 mars. Förmiddagspasset (9:00-12:00) riktar sig till lärare från förskola till årskurs 6, och eftermiddagspasset (13:00-16:00) till lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Vid denna träff introduceras modellen TPACK och planeringsverktyget TCoRe. Deltagande lärare får konkreta verktyg för att planera och utvärdera undervisning med digitala verktyg. Träffen kommer att ha ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Föreläsare och workshopledare är Karin Stolpe och Andreas Larsson, NATDID. 

Lokal: B42, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping. Karta över Campus Norrköping finns längs ner i sidfoten. 

Ladda ner planerings- och reflektionsverktyget (word)

Nätverksträffen är en del av LiU Skolsamverkans Tema Digitalisering.

Tidigare träffar

Mellan 2014-2017 har så kallade ”Förstelärarträffar” arrangerats vid LiU med ungefär ett års mellanrum. För att nå rätt målgrupp väljer vi numera att bjuda in träffar för alla lärare med utvecklingsuppdrag, oavsett inom vilken skolform de undervisar. 

  • Januari 2017: Learning study och kollegialt lärande
  • December 2015: Forskningsanvändning i praktiken
  • Januari 2015: Visualisering; läraryrkets och förstelärarnas utmaningar
  • April 2014: Praktiskt yrkeskunnande;  morgondagens lärande och morgondagens lärare

 

Kontakt

Relaterat innehåll