Skolledarkonferenser

I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår att anordna en årlig skolledarkonferens. Nästa konferens planeras till 23 april 2018.

Skolledarkonferens 23 april 2018:
Att leda digitalt utvecklingsarbete

Välkommen till en konferensdag för skolledare vid Linköpings universitet den 23 april 2018. Temat är Att leda digitalt utvecklingsarbete, och konferensen syftar till att ge inspiration och verktyg för att leda sådant utvecklingsarbete, samt att skapa inblick i frågor som rör lärares och elevers digitala kompetens. 

Konferensen vänder sig till företrädare för både kommunala och fristående skolor, så som skolchefer, bildningschefer, utvecklingsledare och rektorer.

Tid: måndagen den 23 april kl. 13.15-17.00
Plats: Key 1, Campus Valla, Linköping

Program

13.15-13.45 Välkomsthälsning och inledning. Therese Örnberg Berglund, Föreståndare för LiU Skolsamverkan, och Linnea Stenliden, lektor i pedagogiskt arbete, LiU
13.45-14.30
En skolledares perspektiv på att leda digitalisering, Malin Frykman, utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs Kommun, och författare till Skolledare i en digitaliserad värld. Att leda lärande
14.30-15.00 Digitala verktyg som stöd för lärande. Karin Stolpe, Föreståndare för NATDID, LiU
15:00-15.30 Fika
15.30-16:00 Om programmering och annan digital kompetens. Claes Klasander, Föreståndare för CETIS, LiU
16.00-16.45 Vetenskapliga perspektiv på att leda digitalisering. Henrik Svensson, projektledare på avdelningen för Lärande på KTH och en av författarna till Organisera för digitalisering: Att leda och dela kunskap i skolan
16.45-17.00 Diskussion och avslutning 

Anmälan

Anmälan senast 16 april.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Therese Örnberg Berglund, Föreståndare för LiU Skolsamverkan, therese.ornberg.berglund@liu.se

Konferensen är en del i LiU Skolsamverkans Tema Digitalisering

 

Tidigare konferenser

 • 2017: Nyanländas lärande – hela skolans angelägenhet
 • 2016: Vilka utmaningar står läraryrket i Sverige och Finland inför (i samarbete med Finlandsinstitutet)
 • 2015: I en anda av samverkan
 • 2014 En eftermiddag om skolforskning
 • 2014 Samtal om förskolans pedagogiska uppdrag
 • 2013: En eftermiddag om förstelärare och lektor i skolan
 • 2013 Yrkesdidaktisk forskning - vilken nytta har den för yrkesutbildningen?
 • 2012: Kunskapsbedömningar med exempel från ämnet matematik - en aktuell och central uppgift i matmatiklärares arbete
 • 2012: Utbildning och fortbildning - idag och imorgon
 • 2012: Learning studies – exemplet matematik
 • 2012: Samtal om undervisning i samhällskunskap
 

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll