I LiU Skolsamverkans uppdrag ingår att anordna en årlig skolledarkonferens.

Tidigare konferenser

 • 2019: Praktiknära forskning och vetenskapligt förhållningssätt
 • 2018: Att leda digitalt utvecklingsarbete
 • 2017: Nyanländas lärande – hela skolans angelägenhet
 • 2016: Vilka utmaningar står läraryrket i Sverige och Finland inför (i samarbete med Finlandsinstitutet)
 • 2015: I en anda av samverkan
 • 2014 En eftermiddag om skolforskning
 • 2014 Samtal om förskolans pedagogiska uppdrag
 • 2013: En eftermiddag om förstelärare och lektor i skolan
 • 2013 Yrkesdidaktisk forskning - vilken nytta har den för yrkesutbildningen?
 • 2012: Kunskapsbedömningar med exempel från ämnet matematik - en aktuell och central uppgift i matmatiklärares arbete
 • 2012: Utbildning och fortbildning - idag och imorgon
 • 2012: Learning studies – exemplet matematik
 • 2012: Samtal om undervisning i samhällskunskap

Relaterat innehåll