Byggkranar i Östra VallaFoto: Thor Balkhed Forskningen är i huvudsak samhällsvetenskaplig och här studeras bland annat kommuners och regioners roll i omställningen av energisystemen. Forskarna följer ett antal olika kommunala projekt som hur Linköpings kommun arbetar med en testbädd och demoområde för hållbar stadsutveckling i Östra Valla. 

Teknikupphandlingar som styrmedel för energieffektivisering är ett annat forskningsområde.

Vid LiU finns också nationella Biogas Research Center, BRC. Forskningen inom lokala och regionala energisystem som har koppling till biogas bedrivs inom ramen för BRC.

Forskare Tema T

Mer att läsa