28 maj 2015

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, universitet och företag satsar under en 11-årsperiod 1,8 miljarder kronor på forskning och utveckling av framtidens autonoma system.

Datorseende bilFoto: Monika WestmanLinköpings universitet är värduniversitet för Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, som samlar världsledande kompetens från fyra universitet. Programmet drivs i nära samverkan med svensk industri.

- Jag är naturligtvis mycket glad och stolt över att Linköpings universitet fått förtroendet att leda en satsning av den här digniteten. Vi är ett 40 år ungt universitet och det här visar att vi hittills har arbetat på rätt sätt. Det här blev en fantastiskt 40-årspresent, säger Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet.

Forskningsprogrammet WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder medan resterande 500 miljoner kommer från universitet och företag.

– Det är oerhört viktigt att Sverige, både som forsknings- och industrination, kan bygga upp en internationellt ledande position inom utvecklingen av autonoma system och mjukvaruutveckling. Området innebär ett teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Förarlös flygfarkostStora satsningar görs runt om i världen på autonoma system och mjukvaruutveckling som inte bara handlar om självkörande bilar och produkter som kan producera sig själva utan även exempelvis smarta energisystem, intelligenta och resurseffektiva transportsystem, kvalificerade beslutsstöd eller möjliggör räddningsinsatser i katastrofområden dit människor har svårt att nå.

Omfattande kunskapsuppbyggnad

Forskningen inom WASP kommer att bidra med omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaruintensiva system med intelligens uppnår autonomi i växelverkan med människor.

Målet är att Sverige ska inta en internationellt erkänd och ledande position inom programmets vetenskapliga områden och behålla positionen som en stark och attraktiv industrination.

Lars NielsenFoto: - Inom WASP samlar vi världsledande kompetens från fyra universitet för att gemensamt bygga en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk ledande industri. Viktiga delar är forskningsprojekten men också en forskarskola där hälften av doktoranderna kommer från industrin, samt demonstratorer utvecklade i samverkan med industrin, säger Lars Nielsen, professor vid LiU och programdirektör för WASP.

Ordförande för WASP är Mille Millnert, tidigare rektor för LiU.

Mille Millnert, Helen Dannetun och Peter Wallenberg Jr vid dagens presskonferens.Foto: Programmet och satsningen välkomnas av industrin.

- Den industritransformation som pågår i världen drivs av digitalisering och mobilitet. Lösningar inom automation, som till stor del baseras på modern och effektiv programvara, kommer att ha en fundamental påverkan på svensk industris förmåga att konkurrera i framtiden. Att leda denna utveckling kräver tätt samarbete mellan industri, akademi och världsledande forskning. WASP-programmet adresserar alla dessa aspekter och kommer att vara en av de viktigaste satsningarna i Sverige kommande decennium. Det kompletterar dessutom Ericsson's pågående initiativ "5G för Sverige", säger Sara Mazur, forskningschef Ericsson.

Även Saab välkomnar satsningen.

- Programmet kommer att ha stor betydelse för svensk systembyggande industris framtida konkurrenskraft. Att behärska det komplexa samspelet mellan människan och samverkande system med varierande grad av autonomi blir allt mer centralt. Programmets fokus på industriell relevans, långsiktighet, utnyttjande av internationell kompetens och ambitiösa forskarskola är ett utmärkt upplägg, säger Pontus De Laval, teknisk chef, Saab.

 

Foto från ovan
Vibeke Mathiesen: datorseende bil () samt Intuitive Aerial (flygfarkost)

Göran Billeson: Lars Nielsen samt bilden underst Mille Millnert, Helen Dannetun och Peter Wallenberg Jr vid dagens presskonferens.


Publicerad 2015-05-28

Kontakt