Träning riktad specifikt mot nacken och dess muskler är den behandling som har störst vetenskapligt bevisad effekt vid Whiplashrelaterade besvär.

Goda effekter har setts i en forskningsstudie där patienterna specifikt fick träna sina nackmuskler. En rekommendation baserad på den tillgängliga forskningen är att patienter med kvarstående whiplashrelaterade besvär (WAD) bör vara fysiskt aktiva och få möjlighet att pröva nackspecifik träning guidad av fysioterapeut, riktad både mot att återställa koordination och öka uthålligheten i nackmusklerna och därmed normalisera de olika förändringarna som har setts i nackmusklerna vid WAD. 

Internetbaserad vård har visat sig vara ett fullgott alternativ till personliga vårdmöten vid en rad olika sjukdomar. Studier saknas dock för IT-baserad träning vid kvarstående nackbesvär.

Syftet med studien var att undersöka om effekten av nackspecifik träning med internetstöd och få besök till fysioterapeut hade samma effekt som en längre behandlingsserie hos fysioterapeut för personer med långvariga WAD. De hade haft nacksmärta upp till 5 år efter olyckstillfället. Nu pågår analys av resultaten och en första artikel är publicerad (LÄNK). Den visade att träning med internetstöd gav samma effekt som övervakad träning på fysioterapimottagning med en halvering av nacksmärta för 50 % av de som deltog i studien. 
 

Träningsprogram

Nack-specifik träning, instruktion till fysioterapeut

Nack-specifik träning, instruktion till patienter

Relaterad information

Forskargrupp

Organisation