Nackspecifik träning med webbstöd jämfört med träning hos fysioterapeut

Träning riktad specifikt mot nacken och dess muskler är den behandling som har störst vetenskapligt bevisad effekt vid Whiplashrelaterade besvär.

Goda effekter har setts i en  forskningsstudie där patienterna specifikt fick träna sina nackmuskler. En rekommendation baserad på den tillgängliga forskningen är att patienter med kvarstående whiplashrelaterade besvär (WAD) bör vara fysiskt aktiva och få möjlighet att pröva nackspecifik träning guidad av fysioterapeut, riktad både mot att återställa koordination och öka uthålligheten i nackmusklerna och därmed normalisera de olika förändringarna som har setts i nackmusklerna vid WAD. 

Internetbaserad vård har visat sig vara ett fullgott alternativ till personliga vårdmöten vid en rad olika sjukdomar. Studier saknas dock för IT-baserad träning vid kvarstående nackbesvär.

I vår pågående studie vill vi undersöka om effekten av nackspecifik träning vid kvarstående WAD skiljer sig åt om den ges som IT-baserad vård gentemot en längre behandlingsserie hos fysioterapeut. Resultaten av studien kan förutom minskat personligt lidande och högre arbetsförmåga bidra till en effektivare mer flexibel rehabilitering.

Om du eller någon du känner är intresserad av att veta mer eller delta i studien kan du läsa mer om den här: www.whiplashstudie.se 

 

Behandling via webben

Du som drabbats av långvariga besvär efter en whiplashskada sen minst 6 månader men högst 5 år kan delta i vår forskningsstudie för att tillgängliggöra behandlingen för fler. Tipsa gärna andra som kan vara intresserade av att delta i studien!

TräningsprogramVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll

ForskargruppVisa/dölj innehåll