Vi är alltid intresserade av kontakt med personer som vill arbeta hos oss. Även om det inte finns någon ledig tjänst just nu, är du välkommen att kontakta oss.                       

Doktorand inom bygglogistik

Vi erbjuder nu en spännande tjänst som är inriktad på industriellt byggande och hur effektiva logistik- och försörjningsystem bör skapas för olika grader och olika typer av industriellt byggande. Forskningen inom ramen för tjänsten bygger vidare på vår tidigare forskning kring produktionsstrategier och logistikstrategier för industriellt byggande.

Den aktuella anställningen kommer att vara knuten till L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik (www.liu.se/forskning/bygglogistik), där forskningen är behovsmotiverad och förankrad i byggbranschen.

Vid sidan av vår tidigare forskning kommer arbetsuppgifterna också bestå av att bygga vidare på det samarbete vi har med andra lärosäten och med företag med inriktning på industriellt byggande, både nationellt och internationellt. Därav kommer arbetet medföra en del resor, samarbete och utbyte för att säkerställa att forskningsresultaten blir relevanta ur både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv.

Du kommer tillhöra Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) som bland annat är känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället. Anställningen tillhör avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som är en av Nordens största miljöer för forskning och utbildning inom transportområdet. Verksamheten bedrivs inom enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Järnväg och kollektivtrafik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik.

Läs mer om tjänsten här: Doktorand inom bygglogistik. Sista ansökningsdag är 14 augusti 2024.

Jobba med oss på KTS

Thor Balkhed

Forska och utbilda i en spännande och vacker miljö!

Läs mer om KTS forskning och utbildning

Kontakt