11 november 2016

Det har hittills varit svårt att mäta och diagnostisera whiplashskador i nacken. I en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet har forskare tagit fram en ny modell med ultraljudsundersökning av nacken för att förbättra diagnostiken och behandlingen av whiplashskadade patienter.

Illustration of neck painEn whiplashskada innebär för många människor långvariga besvär med smärta i nacken. Ca 30 000 personer skadas per år och hälften av dem får fortsatt smärta. Ofta ökar besvären vid aktivitet och vid arbete med armarna i axelhöjd.

- Det har länge funnits kunskap om att nackmusklernas funktion ändras vid långvarig smärta, säger forskarstuderande sjukgymnasten Gunnel Peterson. Förändringen finns i ytliga muskler, men även i djupt liggande muskler nära skelettet. Men det har varit svårt att mäta tidigare. De djupa musklerna ska fungera som en korsett som ska skydda de smärtkänsliga lederna och nerverna i nacken.

Ultraljud har länge använts inom andra områden, såsom fosterdiagnostik och hjärtundersökningar. Metoden är inte smärtsam eller skadlig för patienten. Ultraljudet ger information om musklernas funktion under rörelse, vilket inte kan ses på vanlig röntgen eller i magnetkamera. Ultraljud kan också användas för att mäta effekten av träning.

I avhandlingen jämförs ultraljudsundersökningar av whiplashpatienter med personer utan nackbesvär. Den undersökningen har sen kompletterats med en utvärdering av tre olika träningsprogram som de whiplashskadade patienterna har fått prova i en s.k. randomiserad kontrollerad studie. Patienterna tränade under 12 veckor och de lottades till antingen; 1) nack-specifik träning, 2) nack-specifik träning i kombination med beteendemedicinska åtgärder eller 3) allmän fysisk aktivitet och träning.

- Koordinationen mellan musklerna är förändrad vid kvarstående besvär efter whiplashskada. Personer med whiplashskada har en ojämn aktivering av musklerna och de djupa musklerna verkar stabilisera nacken sämre än för personer utan nackbesvär, fortsätter Gunnel Peterson. Resultatet av träningsstudien visar att även långvariga besvär kan förbättras av rätt träning. De personer som tränade nack-specifik träning eller nack-specifik träning med beteendemedicin hade större uthållighet i nackmusklerna och minskade nacksmärtan i jämförelse med personerna i gruppen som fick allmän fysisk träning.

Avhandlingen ”Neck muscle function in individuals with persistent pain and disability after whiplash injury” läggs fram vid disputation fredagen den 25 november 2016, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 64, Linköpings universitet, Universitetssjukhuset Linköping.

Forskare

Forskargrupp

Organisation