Diagnostik och behandling av whiplash

Många personer som drabbas av whiplashskada får långvariga besvär. Vår forskargrupp vill utveckla diagnostik och träningsmetoder för att förbättra rehabilitering samt implementera metoderna i vården.

Diagnostiska metoder som kan användas för att mäta förändringar i bland annat musklernas struktur och funktion saknas. Vi saknar även vetenskapligt underlag för vilken behandling som är bäst vid långvariga nackbesvär. Mitt forskningsintresse för att utveckla dessa metoder grundar sig i mångårigt kliniskt arbete inom primärvård och på specialistmottagning då jag träffade dessa patienter.

Läs mer här ►

Om mig Visa/dölj innehåll

Jag är docent, medicine doktor, leg. fysioterapeut och adjungerad universitetslektor till Linköpings universitet. Jag har arbetat kliniskt som fysioterapeut både inom primärvård och specialistmottagning för långvarig smärta.

Utbildning

  • 1995 Legitimerad sjukgymnast
  • 2004 Magisterexamen
  • 2005 Specialistkompetens smärta och smärtbehandling
  • 2016 Medicine doktorsexamen, Linköpings universitet
  • 2022 Docent i Fysioterapi, Linköpings universitet

Uppdrag

  • Verksamhetsutveckling fysioterapi Sörmland sedan 2016
  • Återkommande granskningsuppdrag för bland annat Scientific Reports, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Övrigt

  • Projektledare för inrättande av utbildningstjänster för fysioterapeuter som ska bli specialister inom primärvården i Region Sörmland som startade 2017
  • Varit projektledare, tagit fram utbildningsplan och undervisat fysioterapeuter i att skriva remiss till röntgen i Region Sörmland (Länk till publikation)
  • Kliniskt arbete som fysioterapeut i primärvård 1996-2006 och 2016-2021 och på specialistmottagning för långvarig smärta 2006-2011

Publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Gunnel Peterson, Maria Landén Ludvigsson, Shaun P. OLeary, Asa M. Dedering, Thorne Wallman, Margaretha I. N. Jonsson, Anneli Peolsson (2015)

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics , Vol.38 , s.465-746.e4 Vidare till DOI

Gunnel Peterson, David Nilsson, Johan Trygg, Deborah Falla, Asa Dedering, Thorne Wallman, Anneli Peolsson (2015)

Scientific Reports , Vol.5 Vidare till DOI

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Länk till träningsprogrammet
Nack-specifikt träningsprogram
(PDF)

Implementering av nack-specifik träning i primärvård

Vår senaste randomiserade kontrollerade studie visade att internet-baserad nack-specifik träning med fyra besök till fysioterapeut var lika effektiv som regelbunden träning 2 ggr/v i 12 veckor hos fysioterapeut. Vi kommer nu studera implementering av nack-specifik träning i primärvård. (Länk till protokollstudien)

Övriga projekt

Experimentella studier för att öka kunskap om nackmusklernas funktion och struktur (ultraljud- och magnetkamera undersökningar), rörelsekontroll och balanssinne kopplat till nackbesvär. (Länk till protokollstudien)

Relaterad forskning

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll