Fotografi av Gunnel Peterson

Gunnel Peterson

Adjungerad universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om att utveckla träningsmetoder och undersöka nackmusklernas funktion efter whiplashskada.

Diagnostik och behandling av whiplash

Många personer som drabbas av whiplashskada får långvariga besvär. Vår forskargrupp vill utveckla diagnostik och träningsmetoder för att förbättra rehabilitering samt implementera metoderna i vården.

Diagnostiska metoder som kan användas för att mäta förändringar i bland annat musklernas struktur och funktion saknas. Vi saknar även vetenskapligt underlag för vilken behandling som är bäst vid långvariga nackbesvär. Mitt forskningsintresse för att utveckla dessa metoder grundar sig i mångårigt kliniskt arbete inom primärvård och på specialistmottagning då jag träffade dessa patienter.

Läs mer här ►

Om mig

Jag är docent, medicine doktor, leg. fysioterapeut och adjungerad universitetslektor till Linköpings universitet. Jag har arbetat kliniskt som fysioterapeut både inom primärvård och specialistmottagning för långvarig smärta.

Utbildning

  • 1995 Legitimerad sjukgymnast
  • 2004 Magisterexamen
  • 2005 Specialistkompetens smärta och smärtbehandling
  • 2016 Medicine doktorsexamen, Linköpings universitet
  • 2022 Docent i Fysioterapi, Linköpings universitet

Uppdrag

  • Verksamhetsutveckling fysioterapi Sörmland sedan 2016
  • Återkommande granskningsuppdrag för bland annat Scientific Reports, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

Övrigt

  • Projektledare för inrättande av utbildningstjänster för fysioterapeuter som ska bli specialister inom primärvården i Region Sörmland som startade 2017
  • Varit projektledare, tagit fram utbildningsplan och undervisat fysioterapeuter i att skriva remiss till röntgen i Region Sörmland (Länk till publikation)
  • Kliniskt arbete som fysioterapeut i primärvård 1996-2006 och 2016-2021 och på specialistmottagning för långvarig smärta 2006-2011

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Gunnel Peterson, Maria Landén Ludvigsson, Shaun P. OLeary, Asa M. Dedering, Thorne Wallman, Margaretha I. N. Jonsson, Anneli Peolsson (2015)

Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics , Vol.38 , s.465-746.e4 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Gunnel Peterson, David Nilsson, Johan Trygg, Deborah Falla, Asa Dedering, Thorne Wallman, Anneli Peolsson (2015)

Scientific Reports , Vol.5 Vidare till DOI

2024

Anneli Peolsson, Emma Nilsing Strid, Gunnel Peterson (2024) Novel Internet Support for Neck-Specific Rehabilitation Improves Work-Related Outcomes to the Same Extent as Extensive Visits to a Physiotherapy Clinic in Individuals with Chronic Whiplash-Associated Disorders: A Prospective Randomised Study Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI

2023

Nils Lund, Olof Dahlqvist Leinhard, James M Elliott, Gunnel Peterson, Magnus Borga, Peter Zsigmond, Anette Karlsson, Anneli Peolsson (2023) Fatty infiltrate and neck muscle volume in individuals with chronic whiplash associated disorders compared to healthy controls - a cross sectional case-control study BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 24, Artikel 181 Vidare till DOI
Gunnel Peterson, Anneli Peolsson (2023) Efficacy of Neck-Specific Exercise With Internet Support Versus Neck-Specific Exercise at a Physiotherapy Clinic in Chronic Whiplash-Associated Disorders: Multicenter Randomized Controlled Noninferiority Trial Journal of Medical Internet Research, Vol. 25, Artikel e43888 Vidare till DOI

2022

Anneli Peolsson, Anette Karlsson, Gunnel Peterson, Hanna Borén, Peter Zsigmond, James M. Elliott, Olof Dahlqvist Leinhard (2022) Morphology and composition of the ventral neck muscles in individuals with chronic whiplash related disorders compared to matched healthy controls: a cross-sectional case-control study BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 23, Artikel 867 Vidare till DOI
Julia Treleaven, Gunnel Peterson, Maria Landén Ludvigsson, Anneli Peolsson (2022) Cervical musculoskeletal, physical and psychological factors associated with ongoing dizziness in patients with whiplash associated disorder, 12 months after undertaking a neck specific or general exercise intervention BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 23, Artikel 683 Vidare till DOI

Forskning

Länk till nack-specifik träning(PDF)

Implementering av nack-specifik träning i primärvård

Vår senaste randomiserade kontrollerade studie visade att internet-baserad nack-specifik träning med fyra besök till fysioterapeut var lika effektiv som regelbunden träning 2 ggr/v i 12 veckor hos fysioterapeut. Vi kommer nu studera implementering av nack-specifik träning i primärvård. (Länk till protokollstudien)

Övriga projekt

Experimentella studier för att öka kunskap om nackmusklernas funktion och struktur (ultraljud- och magnetkamera undersökningar), rörelsekontroll och balanssinne kopplat till nackbesvär. (Länk till protokollstudien)

Relaterad forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter