Fredagen handlar helt och hållet om den forskning som bedrivs vid vårt campus i Norrköping. Föreläsningarna spänner över många olika ämnesområden.

Välj mellan 3 olika föreläsningsblock (1 timme långa med 2 föreläsningar i varje)! Efter varje föreläsning har man möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Block 1, kl 9:00-10:00

Genus i uniform

Alma Persson, universitetslektor i Tema Genus och Malin Wieslander, universitetslektor i pedagogik
Spelar ditt kön någon roll för hur du har det på jobbet? Med exempel från två mansdominerade organisationer, polisen och Försvarsmakten, visar vi hur genusrelationer och normer formar kvinnors och mäns arbetsvillkor. Vem ses som rätt person på rätt plats, vad är olika sorters arbete värt och vad krävs egentligen för att räknas som en riktig soldat eller en riktig polis? 

Upptäck tekniken i barnlitteraturen

Cecilia Axell, PhD Teknikens didaktik
Skolämnet teknik handlar inte bara om att bygga något, eller att undersöka hur en teknisk pryl fungerar. I dagens samhälle måste man även kunna tänka kring teknik, bland annat för att kunna tolka vår egen tid, vilket i sin tur kan bidra till att göra bra val inför framtiden. På vilket sätt kan skönlitterära barnböcker bidra till att öka förståelsen och intresset för teknik?

Block 2, kl 10:00-11:00

AI för att förstå, manipulera och skapa bilder

Gabriel Eilertsen, biträdande universitetslektor i datorgrafik och bildbehandling
Artificiell intelligens (AI) har fått stor uppmärksamhet de senaste åren, och speciellt tekniker inom s.k. djupinlärning. Populära tillämpningar inkluderar bl.a. självkörande bilar, ansiktsigenkänning, "deep fakes", språkförståelse och medicinsk diagnostik. Denna föreläsning förklarar hur vi använder teknikerna inom forskning i medieteknik, för att tolka, förbättra och skapa bilder.

Bygglogistik – störning eller omärkligt inslag i stadsmiljön?

Anna Fredriksson, biträdande professor i stadsutveckling och logistik
Sverige genomgår just nu en stor urbanisering. Det gör att vi behöver förtäta våra städer. Men byggarbetsplatser innebär tung trafik som medför utsläpp, buller, trängsel och avspärrningar. Är det möjligt att bibehålla en trevlig stadsmiljö under byggtiden? Svaret är ja! Genom effektiv bygglogistik kan byggtrafik och byggprojekt organiseras för att minimera dessa störningar.

Block 3, kl 11:00-12:00

Ut med busarna!

Camilla Forsberg, lektor i pedagogik
Sociala relationer i skolan har stor betydelse för hur skolklimatet blir. Om det blir tryggt och gynnsamt för elevers lärande, eller otryggt och mindre gynnsamt. I presentationen beskrivs resultat från en studie om hur elever uppfattar sitt skolklimat. Eleverna pratar mycket om hur stök påverkar deras upplevelse av trygghet och studiero.

Webbstöd mot psykisk ohälsa hos hjärtpatienter

Peter Johansson, professor i omvårdnad
Av patienter med hjärtsjukdom lider mellan 20 och 40 procent av depression. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv mot depression, men dess tillgänglighet inom vården är bristande. En möjlig lösning är KBT via internet, men är internet-KBT lika effektivt? Jag ska berätta om studien med ett 9 veckors internet-KBT program som kan minska depression hos patienter med hjärtsjukdom.

Program för övriga dagar

Populärvetenskapliga veckan