Torsdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag.

Välj mellan 5 olika föreläsningsblock (1 timme långa med 2 föreläsningar i varje)! Efter varje föreläsning har man möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Block 1, kl 10:00-11:00

Hur väl känner du dina genetiska släktingar?

Andreas Tillmar, docent i forensisk genetik
DNA-analyser används numera rutinmässigt för olika rättsliga ändamål. Många gånger har man dock enbart tillgång till DNA från en okänd individ. Ny DNA-teknik möjliggör att man, via så kallade släktforskningssajter, kan erhålla information kring vem denna okända individ skulle kunna vara. Presentationen kommer att beskriva tillvägagångssätt samt associerade etiska och juridiska aspekter.

Den långa resan – erfarenheter från barn på flykt

Erica Mattelin, doktorand vid Barnafrid 
Nästan 35 miljoner barn i världen är på flykt undan bland annat krig, förföljelser och naturkatastrofer. Vi vet från forskning i världen att barn ofta är med om våld och att deras hälsa är sämre. Men hur mår de barn som kommer till Sverige och hur kan vi skapa ett samhälle som tar emot barn på ett bra sätt? Under min föreläsning kommer jag berätta om vårt projekt som försöker svara på dessa frågor.

Block 2, kl 10:00-11:00

Blåljuslogistik – var ska vi bygga brandstationen?

Tobias Andersson Granberg, biträdande professor i kvantitativ logistik
När en brandstation ska placeras måste hänsyn tas till snabbhet att nå ut, lämplig tomt och smidighet på plats. Andra frågeställningar är vilken ambulans man ska skicka, hur många brandmän som behövs och vilka områden polisen ska bemanna. Presentationen ger en introduktion till området blåljuslogistik och berättar hur man kan optimera planeringen och styrningen av ambulanser, brandbilar och andra blåljusresurser.

Planera framtidens resande med matematiska modeller

Clas Rydergren, biträdande professor i trafikinformatik
Hur åker du till jobbet om 10 år? Insikter om hur du och dina vänner kommer att resa i framtiden är viktiga för planeringen av framtidens transportsystem. Med hjälp av matematiska modeller kan vi skapa prognoser för kommande resemönster och på så sätt ge ett fungerande transportsystem. Här ska jag ge er en inblick i hur modellerna används.

Block 3, 11:30-12:30

Einsteins relativitetsteori

Magnus Herberthson, professor i tillämpad matematik
Einsteins relativitetsteori förklarar och beskriver mycket av det vi ser i universum. Även om teorin har ett rykte om sig att vara komplicerad (med rätta!) så bygger den speciella relativitetsteorin ändå på idéer som inte är så svåra. Föredraget tar upp dessa idéer - med dess konsekvenser - och diskuterar också skillnaden mellan den allmänna och speciella relativitetsteorin.

Organisk elektronik – vikten av att sätta gränser

Mats Fahlman, professor i ytors fysik och kemi
Inom organisk elektronik spelar gränser en avgörande roll för de elektroniska komponenternas funktion, till exempel solceller och lysdioder. Dessa gränser definieras hela vägen ner på nanometernivå, ofta genom självorganisering. Det här föredraget beskriver vad organisk elektronik är och ger några exempel på de gränslösa möjligheter gränserna erbjuder för att styra komponentfunktioner.

Block 4, kl 13:00-14:00

När roboten börjar jobba på kommunen

Ida Lindgren, universitetslektor och docent i informationssystem
Att låta mjukvarurobotar hantera administration i offentlig sektor sägs förbättra tjänster för oss medborgare samt ge oss mer valuta för skattepengarna. Men hur påverkas din syn på det offentliga om en robot tagit ett beslut i dina ärenden? Och hur påverkas de som får en robot som kollega?

En cyberattack för 100 miljarder

Mikael Asplund, docent i datavetenskap
Världens hittills dyraste cyberattack har beräknats kosta ungefär 100 miljarder svenska kronor. Ändå är detta bara toppen av ett isberg och framtidens alltmer uppkopplade system står inför en jätteutmaning. Varför är det så lätt att hacka dagens IT-system? Vågar vi använda våra datorer för att köra våra bilar och ta hand om våra pengar?

Block 5, kl 13:00-14:00

Health impact of air pollution

Donatella Puglisi, universitetslektor i tillämpad fysik
Air pollution causes several health problems, such as lack of focus, allergies, asthma, mental health, lung cancer. The recent pandemic event of Covid-19 has suggested a correlation between the spread of the virus and the quality of air around us. In this talk, we will look at air pollution and its impact on human health and the environment, for discovering the importance to breathe clean air.

Livsstilsappar - vägen till ditt hälsosamma liv?

Marie Löf, professor i näringsfysiologi
Numera är det en självklarhet att använda appar i mobilen för att utföra många vardagsuppgifter. Vi sköter bankärenden, köper bussbiljetter, kommunicerar med nära och kära och hittar lämpliga resvägar - men kan digitala verktyg även användas för att främja god och jämlik hälsa? Hur ser framtidens utmaningar och möjligheter ut? Kom och ta del av spännande lösningar för att främja fysisk aktivitet.


Program för övriga dagar

Populärvetenskapliga veckan