Onsdagens teman är samhälle, ekonomi och humaniora. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag.

Välj mellan 5 olika föreläsningsblock (1 timme långa med 2 föreläsningar i varje) och en lunchföreläsning för lärare! Efter varje föreläsning har man möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Block 1, kl 10:00-11:00

Varför grymtar man på gymmet?

Leelo Keevallik, professor i språk och kultur
Människor uttalar olika märkliga ljud, såsom att man säger mmm när maten smakar gott eller utbrister ett besviket uaaah när motspelaren gör ett vinnande slag i ett brädspel. Olika ljud hör ihop med olika kroppsliga handlingar och känslor. Här får du veta hur vi förstår varandra ”utan ord”, när vi till exempel dansar eller lyfter något tungt.

Sårade soldater - livet efter stormakternas tid (förinspelad föreläsning på grund av sjukdom)

Erik Petersson, doktor i kultur och samhälle
Hur var det egentligen att vara soldat under Sveriges stormaktstid? Vilka skador fick de? Hur var det att komma hem efter kriget? Vilken hjälp fick de från staten för sin överlevnad och försörjning? Det är denna bortglömda bild av stormaktstidens krig som föreläsningen handlar om.

Block 2, kl 10:00-11:00

Rasism utan rasister – är det möjligt?

Anders Neergaard, professor i migration, etnicitet och samhälle
Har du någon gång tänkt att rasism är något obetydligt i utkanten av samhället? Då har du kanske utgått från det faktum att det finns få rasister. Men hur kan det finnas rasism när det finns så få rasister? Det är skillnad mellan rasism som en struktur och rasister som individuella attityder, och det drabbar människor på olika sätt.

Refugees from Nazism: More than victims & witnesses

Victoria Van Orden Martínez, doktorand i historia
Liberated from Nazi persecution, women who came to Sweden as refugees in the 1940s were actively engaged in rebuilding their lives, helping themselves and others in the process. Nonetheless, they are typically portrayed as marginal figures in narratives of Swedish society and history. My research contributes to illuminating the significant and important roles these women played in post-war Sweden. (Föreläsningen ges på engelska.)

Block 3, kl 11:30-12:30

När staden ser och hör allt du gör

Malin Granath, universitetslektor i informatik
Digitalisering får en allt viktigare roll i utvecklingen av våra städer och svarta speglar, digitala tvillingar, sakernas internet och AI är några exempel på den tekniska utvecklingen i detta sammanhang. Men vilka roller och funktioner förväntas IT fylla i staden och vad blir konsekvenserna av denna utveckling?

Varför är vi inte rationella? – Beteendeekonomi

Gustav Tinghög, biträdande professor i nationalekonomi
Hur fattar vi beslut? Psykologisk och ekonomisk forskning visar att människor ofta överkonsumerar, sparar för lite och hjälper varandra för lite. Varför? Vi botaniserar kring den ekonomiska människan, den moraliska människan, den kännande människan och den informationsundvikande människan för att bättre förstå dess feltänk. Hur kan man hjälpa dem att fatta bättre beslut?

Lunchföreläsning för lärare, kl 12:30-13:00

Användning av Google Translate i engelskämnet

Nigel Musk, biträdande professor i engelska
Användning av översättningsverktyg som Google Translate och bab.la har ökat stort de senaste åren. I min forskning har jag spelat in elever som slår upp ord i dessa verktyg när de arbetar i par med läs- och skrivuppgifter på datorn i engelskundervisningen. Bland annat har jag tittat på hur de slår upp ord de inte kan eller är osäkra på, samt problemen när det finns flera ord att välja mellan.

Block 4, kl 13:00-14:00

Allt du behöver veta om sexism

Åsa-Karin Engstrand, universitetslektor i företagsekonomi
Varför är så få kvinnor professorer? Varför arbetar så få män inom omsorgsyrken? Varför skrattar din pappa åt skämt om kvinnor på Instagram? Varför skriver media så mycket om herrhockey? Svaret är sexism. Här får du veta vad sexism innebär, vilka stereotyper och fördomar som ligger till grund för sexism, dess negativa konsekvenser samt hur du kan göra motstånd.

Technoference - hur mobilen stör oss varje dag

Anett Sundqvist, biträdande professor i psykologi
Vårt mobilanvändande stör våra relationer till nära och kära och det stör våra barns utveckling. Vi tror att vi är bra på att göra flera saker samtidigt, men vi är inte så bra som vi tror! Vår hjärna är inte bra på att uppmärksamma olika saker lika mycket och den väljer bort det som inte är i fokus. När det handlar om oss och våra mobiler blir mobilen ofta i fokus och allt annat i bakgrunden.

Block 5, kl 13:00-14:00

Kan vi verkligen lita på robotar?

Daniel Toll, doktorand i informationssystem
Artificiell intelligens (AI), robotar och olika former av automatisering sveper genom samhället. Dessa teknologier beskrivs som lösningar på många typer av problem. Har den högteknologiska framtiden förflyttat sig från sci-fi-rullens bioduk till att nu sitta bredvid dig som din nya kollega? Optimismen är stor, men vad är det egentligen det handlar om?

How do you teach a robot to care?

Katherine Harrison, lektor i genusvetenskap
Robots are starting to enter our daily lives, performing different kinds of care for and with us at different life stages. How does this change our understanding of care – and of robots? This talk introduces three robots you might meet: the school learning assistant, the unbiased interviewer and the elder care exercise teacher.

Program för övriga dagar

Populärvetenskapliga veckan