Äldremottagning som baseras på den så kallade CGA-metoden för multisjuka äldre har positiva effekter för överlevnad och resulterar i färre dagar på sjukhus, visar en tre-årsuppföljning som gjorts i en studie där medarbetare från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) varit involverade.

CGA står för Comprehensive Geriatric Assessment och är ett arbetssätt som innebär att man gör en helhetsbedömning av patientens behov och utifrån detta lägger upp en individuell personcentrerad plan för fortsatt vård och uppföljning. Arbetssättet är systematiskt och teambaserat och inkluderar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, apotekare m.fl. – Detta är verkligen spännande resultat och vi arbetar nu vidare med att beräkna kostnadseffektiviteten av CGA-metoden i den här typen öppenvårdssammanhang, säger Jenny Alwin som har varit delaktig i arbetet. Studien, som är den andra resultatpublikationen från projektet vid namn Dirigent, finns att läsa i JAMDA, där även den första uppföljningen finns publicerad.

Studien har letts av Anne Ekdahl, Med Dr, överläkare och geriatriker. från HSA/CMT har följande forskare varit med; Jenny Alwin, universitetslektor, Magnus Husberg, hälsoekonom, Barbro Krevers, docent och Per Carlsson, professor.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Anne W. Ekdahl, Jenny Alwin, Jeanette Eckerblad, Magnus Husberg, Tiny Jaarsma, Amelie Lindh Mazya, Anna Milberg, Barbro Krevers, Mitra Unosson, Rolf Wiklund, Per Carlsson (2016)

Journal of the American Medical Directors Association , Vol.17 , s.263-268 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anne W Ekdahl, Ann-Britt Wirehn, Jenny Alwin, Tiny Jaarsma, Mitra Unosson, Magnus Husberg, Jeanette Eckerblad, Anna Milberg, Barbro Krevers, Per Carlsson (2015)

Journal of the American Medical Directors Association , Vol.16 , s.497-503 Vidare till DOI

Forskningsverksamhet