Fotografi av Jenny Alwin

Jenny Alwin

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

Som administrativ chef på HMV ansvarar jag för att leda och utveckla den administrativa verksamheten på institutionen. Jag bedriver även forskning inom utvärdering och hälsoekonomi med fokus på vårdformer för äldre personer.

Administrativ chef vid HMV och docent i utvärdering och hälsoekonomi

 

Administrativ chef

 

I rollen som administrativ chef ansvarar jag för att leda och tillsammans med medarbetare utveckla verksamhetsstödet på HMV med målsättningen att vi ska ha ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd för kärnverksamheten.

Min forskning

 

Jag är universitetslektor och docent i utvärdering och hälsoekonomi. Min forskning handlar främst om hälsoekonomiska utvärderingar av insatser eller vårdformer för äldre personer.

Mina medarbetare på verksamhetsstöd

Korta fakta om mig

CV

 • Docent i Utvärdering och Hälsoekonomi 2018  
 • Medicine Doktorsexamen 2010
 • Magisterexamen Kognitionsvetenskap 2003

 

Chefsuppdrag

 • Administrativ chef på HMV och Avdelningschef för verksamhetsstöd 2022 –
 • Avdelningschef Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) 2016-01 till 2019-02

 

Uppdrag

 • Projektledare för LiU Uppdragsutbildning med inriktning mot utbildningar in om Medicinska fakulteten, 2018-2022.
 • Ledamot i anställningsnämnden på Medicinska fakulteten, 2020-2022
 • Medlem i valberedningen för medicinska fakultetsstyrelsen, Dekanat, 2020
 • T.f. ordförande för företrädargruppen för rekrytering av prefektur samt institutionsstyrelse vid HMV, 2020

Undervisning

 • Föreläser i Hälsoekonomi på olika kurser och program 
 • Kursansvarig för master-/magisterkursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått. 2015–2018  
 • Kursansvarig för forskarutbildningskursen Economic Evaluation of Health Care Programmes. 2012
 • Lärare på 20% på Sjuksköterskeprogrammet 2004–2007 

 

Handledning

 

 • Biträdande handledare till doktorand, Moa Lundgren. Pågående
 • Biträdande handledare till dokorand, Martina Lundqvist (disputerade 2020) 

Min forskning

Jag är universitetslektor och docent i utvärdering och hälsoekonomi. Min forskning handlar främst om hälsoekonomiska utvärderingar av insatser eller vårdformer för äldre personer.

Hälsoekonomiska utvärderingar av insatser och vårdformer för äldre

Samhället står inför utmaningar för att på bästa sätt kunna möta vårdbehov utifrån begränsade resurser. Utvärderingar och särskilt hälsoekonomiska utvärderingar fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Jag bedriver forskning i olika forskargrupper med fokus på utvärdering av interventioner för äldre personer.
Hand sträcker sig mot vårdsymboler.

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärdering av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård.

Forskningsstudie

Publikationer

Omslag för publikation ''
Magnus Nord, Johan Lyth, Jan Marcusson, Jenny Alwin (2022)

Journal of the American Medical Directors Association , Vol.23 , s.2003-2009 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Niklas Ekerstad, Björn W. Karlson, Synneve Dahlin Ivanoff, Sten Landahl, David Andersson, Emelie Heintz, Magnus Husberg, Jenny Alwin (2017)

Clinical Interventions in Aging , Vol.12 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anne W. Ekdahl, Jenny Alwin, Jeanette Eckerblad, Magnus Husberg, Tiny Jaarsma, Amelie Lindh Mazya, Anna Milberg, Barbro Krevers, Mitra Unosson, Rolf Wiklund, Per Carlsson (2016)

Journal of the American Medical Directors Association , Vol.17 , s.263-268 Vidare till DOI

2024

Moa Lundgren, Anna Segernäs, Magnus Nord, Jenny Alwin, Johan Lyth (2024) Reasons for hospitalisation and cumulative mortality in people, 75 years or older, at high risk of hospital admission: a prospective study BMC Geriatrics, Vol. 24, Artikel 176 Vidare till DOI

2023

Leonie Verheijden Klompstra, Ghassan Mourad, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, Jenny Alwin (2023) Costs of an Off-the-Shelve Exergame Intervention in Patients with Heart Failure Games for Health Journal, Vol. 12, s. 242-248 Vidare till DOI

2022

Magnus Nord, Johan Lyth, Jan Marcusson, Jenny Alwin (2022) Cost-Effectiveness of Comprehensive Geriatric Assessment Adapted to Primary Care Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 23, s. 2003-2009 Vidare till DOI

Organisation