Fotografi av Jenny Alwin

Jenny Alwin

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

Jag är administrativ chef på HMV och avdelningschef för verksamhetsstöd.

Administrativ chef vid HMV

Mina medarbetare på verksamhetsstöd

Korta fakta om mig

CV

 • Docent i Utvärdering och Hälsoekonomi 2018  
 • Medicine Doktorsexamen 2010
 • Magisterexamen Kognitionsvetenskap 2003

Chefsuppdrag

 • Administrativ chef på HMV och avdelningschef för verksamhetsstöd 2022 –
 • Avdelningschef HSA 2016-01 till 2019-02

 

Uppdrag

 • Projektledare för LiU Uppdragsutbildning med inriktning mot utbildningar in om Medicinska fakulteten.
 • Ledamot i anställningsnämnden på Medicinska fakulteten, 2020 –
 • Medlem i valberedningen för medicinska fakultetsstyrelsen, Dekanat, 2020
 • T.f. ordförande för företrädargruppen för rekrytering av prefektur samt institutionsstyrelse vid HMV, 2020
 • Biträdande handledare till doktorand Martina Lundqvist (disputation 2020)
 • Ingår som forskare i forskningsprojektet: Prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre.
 • Medlem i SHEA (Swedish Health Economics Association)

Undervisning

 • Föreläser i Hälsoekonomi på olika kurser och program 
 • Examinator för masterkursen: Förbättringsarbete 
 • Kursansvarig för master-/magisterkursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått. 2015–2018  
 • Kursansvarig för forskarutbildningskursen Economic Evaluation of Health Care Programmes. 2012
 • Lärare på 20% på Sjuksköterskeprogrammet 2004–2007 

Min forskning

Jag är universitetslektor och docent i utvärdering och hälsoekonomi. Min forskning handlar främst om hälsoekonomiska utvärderingar av insatser eller vårdformer för sköra äldre.

Hälsoekonomiska utvärderingar av insatser och vårdformer för äldre

Samhället står inför utmaningar för att på bästa sätt kunna möta vårdbehov utifrån begränsade resurser. Utvärderingar och särskilt hälsoekonomiska utvärderingar fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Jag bedriver forskning i olika forskargrupper med fokus på utvärdering av interventioner för sköra äldre.

Hand sträcker sig mot vårdsymboler.

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärdering av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård.

Forskningsstudie

Publikationer

2023

Leonie Verheijden Klompstra, Ghassan Mourad, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg, Jenny Alwin (2023) Costs of an Off-the-Shelve Exergame Intervention in Patients with Heart Failure Games for Health Journal, Vol. 12, s. 242-248 Vidare till DOI

2022

Magnus Nord, Johan Lyth, Jan Marcusson, Jenny Alwin (2022) Cost-Effectiveness of Comprehensive Geriatric Assessment Adapted to Primary Care Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 23, s. 2003-2009 Vidare till DOI

2021

Magnus Nord, Johan Lyth, Jenny Alwin, Jan Marcusson (2021) Costs and effects of comprehensive geriatric assessment in primary care for older adults with high risk for hospitalisation BMC Geriatrics, Vol. 21, Artikel 263 Vidare till DOI

Om uppdrag inom LiU Uppdragsutbildning

Uppdrag som projektledare inom uppdragsutbildning

LiU Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär kompetensutveckling för personer inom samhällets olika sektorer. Jag arbetade under några år som projektledare på LiU Uppdragsutbildning, främst med utbildningar på Medicinska fakulteten.

https://liu.se/utbildning/kompetensutveckling

Organisation

Nyheter