Hälsoekonomiska utvärderingar av insatser och vårdformer för äldre

Samhället står inför utmaningar för att på bästa sätt kunna möta vårdbehov utifrån begränsade resurser. Utvärderingar och särskilt hälsoekonomiska utvärderingar fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Jag bedriver forskning i olika forskargrupper med fokus på utvärdering av interventioner för sköra äldre.

LiU Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär kompetensutveckling för personer inom samhällets olika sektorer. Jag arbetar som projektledare på LiU Uppdragsutbildning, främst med utbildningar på Medicinska fakulteten.
https://liu.se/utbildning/kompetensutveckling

 

 

 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

Utbildning

 • Docent i Utvärdering och Hälsoekonomi 2018  
 • Medicine Doktorsexamen 2010
 • Magisterexamen Kognitionsvetenskap 2003

Uppdrag

 • Ledamot i Anställningsnämnden på Medicinska fakulteten, 2020 –
 • Medlem i valberedningen för medicinska fakultetsstyrelsen, Dekanat, 2020
 • T.f. ordförande för företrädargruppen för rekrytering av prefektur samt institutionsstyrelse vid HMV, 2020
 • Avdelningschef HSA: 2016-01 – 2019-12 
 • Biträdande handledare till doktorand Martina Lundqvist (disputation 2020)
 • Ingår som forskare i forskningsprojektet: Prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre.
  https://liu.se/forskning/prediktiv-och-individualiserad-vard-for-svart-sjuka-aldre
 • Medlem i SHEA (Swedish Health Economics Association)

Undervisning

 • Föreläser i Hälsoekonomi på olika kurser och program 
 • Examinator för Masterkursen: Förbättringsarbete 
 • 2015 – 2018 Kursansvarig för master-/magisterkursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått 
 • 2012 Kursansvarig för forskarutbildningskursen Economic Evaluation of Health Care Programmes
 • 2004 – 2007 Lärare på 20% på Sjuksköterskeprogrammet 

Relaterat materialVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Relaterad forskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll