Hälsoekonomiska utvärderingar av insatser och vårdformer för äldre

Samhället står inför utmaningar för att på bästa sätt kunna möta vårdbehov utifrån begränsade resurser. Utvärderingar och särskilt hälsoekonomiska utvärderingar fyller en viktig funktion i detta sammanhang. Jag bedriver forskning i olika forskargrupper med fokus på utvärdering av interventioner för sköra äldre.

LiU Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning innebär kompetensutveckling för personer inom samhällets olika sektorer. Jag arbetar som projektledare på LiU Uppdragsutbildning, främst med utbildningar på Medicinska fakulteten.
https://liu.se/utbildning/kompetensutveckling

 

 

 

 

Om mig

CV

 • Docent i Utvärdering och Hälsoekonomi 2018  
 • Medicine Doktorsexamen 2010
 • Magisterexamen Kognitionsvetenskap 2003

Uppdrag

 • Ledamot i Anställningsnämnden på Medicinska fakulteten, 2020 –
 • Medlem i valberedningen för medicinska fakultetsstyrelsen, Dekanat, 2020
 • T.f. ordförande för företrädargruppen för rekrytering av prefektur samt institutionsstyrelse vid HMV, 2020
 • Avdelningschef HSA: 2016-01 – 2019-12 
 • Biträdande handledare till doktorand Martina Lundqvist (disputation 2020)
 • Ingår som forskare i forskningsprojektet: Prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre.
 • Medlem i SHEA (Swedish Health Economics Association)

Undervisning

 • Föreläser i Hälsoekonomi på olika kurser och program 
 • Examinator för Masterkursen: Förbättringsarbete 
 • 2015 – 2018 Kursansvarig för master-/magisterkursen Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått 
 • 2012 Kursansvarig för forskarutbildningskursen Economic Evaluation of Health Care Programmes
 • 2004 – 2007 Lärare på 20% på Sjuksköterskeprogrammet 

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Kollegor

Organisation

Nyheter