En del av Linköpings universitetsbiblioteks (LiUB:s) tjänster är avgiftsbelagda. Beroende på vilken användarkategori du tillhör kan tillgång till och avgifter för tjänsterna variera. Nedan hittar du information om vilka tjänster som är avgiftsbelagda, och för vem de är det.

Kopior och lån

Anställd vid Linköpings universitet

 Kopior från LiUB:s samlingar  Avgiftsfritt
 Kopior från annat bibliotek  Avgiftsfritt
 Lån från bibliotek inom Norden  Avgiftsfritt
 Lån från bibliotek utanför Norden  Avgiftsfritt
 Specialleverans från annat bibliotek  Det levererande bibliotekets pris

Student vid Linköpings universitet

 Kopior från LiUB:s samlingar  Avgiftsfritt *
 Kopior från annat bibliotek  Avgiftsfritt **
 Lån från bibliotek inom Norden  Avgiftsfritt
 Lån från bibliotek utanför Norden  200 kr
 Specialleverans från annat bibliotek  Det levererande bibliotekets pris
 Lån av tryckta böcker från bibliotekets samling för distansstudent***  Hemskickad avgiftsfritt; returposten betalas av studenten

 

* Som LiU-student betalar du ingenting for artikelkopior ur LiUB:s tryckta samlingar som du behöver få skickade från bibliotekets magasin Bokladan eller från ett LiU-bibliotek till ett annat.

** Som LiU-student betalar du ingenting for artikelkopior från andra bibliotek.

*** Studenten måste vara registrerad på en distansutbildning vid Linköpings universitet och inte bo i Linköpings eller Norrköpings kommun.

Övrig kund: privatpersoner

 Kopior från LiUB:s samlingar 80 kr
 Kopior från annat bibliotek 80 kr
 Lån från bibliotek inom Norden Tjänsten erbjuds ej
 Lån från bibliotek utanför Norden Tjänsten erbjuds ej
 Specialleverans från annat bibliotek Tjänsten erbjuds ej

Övrig kund: företag

 Kopior från LiUB:s samlingar  150 kr
 Kopior från annat bibliotek  Tjänsten erbjuds ej
 Lån från bibliotek inom Norden  Tjänsten erbjuds ej
 Lån från bibliotek utanför Norden  Tjänsten erbjuds ej
 Specialleverans från annat bibliotek  Tjänsten erbjuds ej

Fjärrlån till andra bibliotek

 Kopior från LiUB:s samlingar 80 kr
 Lån från LiUB:s samlingar Avgiftsfritt

Utskrifter och kopiering

 OH-film  5 kr/ark (exklusive kopiering)
 Laminering  4 kr A4-ficka*
 Laminering  8 kr A3-ficka*

*Laminering erbjuds enbart på Medicinska biblioteket och Campus Norrköpings bibliotek.

Student vid Linköpings universitet

De skrivare som finns i biblioteket ingår i universitetets gemensamma utskriftssystem. För alla LiU-studenter gäller att utskrifter och kopiering i biblioteket görs med LiU-kort kopplat till av universitetet upphandlat betalsystem. För prisuppgifter och annan information kring utskrifter, se Liunet student (inloggning med LiU-ID krävs)

Utskrifter och kopiering för privatpersoner 

 Svartvitt A4 enkelsidigt / dubbelsidigt  2 / 4 kr 
 Svartvitt A3 enkelsidigt / dubbelsidigt  4 / 8 kr
 Färg A4 enkelsidigt / dubbelsidigt  3 / 6 kr
 Färg A3 enkelsidigt / dubbelsidigt  6 / 12 kr

Försenade och förkomna böcker

 Förseningsavgift  200 kr
 Hanteringskostnad  200 kr
 Förkommet lånat material   200 kr samt pris för nyinskaffat material*

*Ersättningsnivå för förkommet material avgörs i samråd och i kontakt med biblioteket.

Undervisning och konsultuppdrag

Undervisning*

 Extern kund  1800 kr/timme

*Bibliotekets undervisning for studentgrupper på LiU inklusive doktorandnivå är avgiftsfri.

 

Konsultuppdrag (till exempel litteratursökning)

Prissätts enligt överenskommelse.

Relaterat innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se