NCS Öst – regionalt nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling. 

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur man kan:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

De 17 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Aktuella träffar

2021-03-02 Martin Malmströms avhandling ”Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner”. Våra elever kan inte skriva och det blir bara sämre, vi har en skrivkris i Sverige är perspektiv som ställs mot de senaste årens läroplaner. För vad får eleverna lära sig, egentligen?

Tidigare träffar

2020-09-16: Presentation av genuspedagog och speciallärare, Maria Hampusgårds arbete om ”Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – varför blev de inte upptäckta?”

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll