NCS Öst – regionalt nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur man kan:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

De 17 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Tidigare träffar

2023-03-17 Tina Asp, bibliotekarie och samordnare för fokusbiblioteken i Linköping, berättar om framgångar och utmaningar i arbetet med att stärka skolbiblioteken i Linköpings kommun. Tina berättar om vägen till att få utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass". Åtta skolbibliotek i Östergötland har fått utmärkelsen år 2022, och sex av dessa är i Linköpings kommun.

2021-04-27 ”Från begreppslistor till utvecklade begreppsförklaringar.” Ljiljana Masic och Rusalina Ehnvall visar hur Läslyftet kan användas som resurs för att utveckla undervisningen och höja elevernas studieresultat i naturkunskap. Ljiljana delar även med sig exempel från sitt arbete med elever som har haft det svårt med språket. Ljiljana Masic, gymnasielärare i naturkunskap och geografi, pensionär sedan september 2020, och Rusalina Ehnvall, lärare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Birgittaskolan i Linköping.

2021-03-02 Martin Malmströms avhandling ”Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner”. Våra elever kan inte skriva och det blir bara sämre, vi har en skrivkris i Sverige är perspektiv som ställs mot de senaste årens läroplaner. För vad får eleverna lära sig, egentligen?

2020-09-16: Presentation av genuspedagog och speciallärare, Maria Hampusgårds arbete om ”Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – varför blev de inte upptäckta?”

Kontakt

Relaterad information