Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur man kan:

  • Följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
  • Prioritera och organisera utvecklingsinsatser
  • Ordna pedagogiska samtal och lyfta forskning inom området

De 17 regionala nätverken för språk-, läs- och skrivutveckling anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.

Kommande träffar

Vi skickar ut information via e-post när det är dags för nästa nätverksträff. Vill du anmäla dig till nätverket och få  inbjudan och information om våra träffar? Skicka ett mail till vår samordnare Rusalina Ehnvall

2023-04-17
Ulrika Örtenberg, specialpedagog och universitetsadjunkt vid Linköpings universitet föreläser om hur du kan arbeta med elevers läsuthållighet på mellanstadiet och uppåt. Ovana läsare? Svaga läsare? Dyslektiker? Hur ska man då tänka som undervisande lärare? Vad kan man göra själv? När ska man ta hjälp av speciallärare? Hur ska man arbeta i klassrummet när man ska ta hjälp? Läsning är en komplex process med många olika komponenter, men det finns ändå en röd tråd som lärare kan följa.

Tidigare träffar

2023-03-17 Tina Asp, bibliotekarie och samordnare för fokusbiblioteken i Linköping, berättar om framgångar och utmaningar i arbetet med att stärka skolbiblioteken i Linköpings kommun. Tina berättar om vägen till att få utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass". Åtta skolbibliotek i Östergötland har fått utmärkelsen år 2022, och sex av dessa är i Linköpings kommun.

2021-04-27 ”Från begreppslistor till utvecklade begreppsförklaringar.” Ljiljana Masic och Rusalina Ehnvall visar hur Läslyftet kan användas som resurs för att utveckla undervisningen och höja elevernas studieresultat i naturkunskap. Ljiljana delar även med sig exempel från sitt arbete med elever som har haft det svårt med språket. Ljiljana Masic, gymnasielärare i naturkunskap och geografi, pensionär sedan september 2020, och Rusalina Ehnvall, lärare och språk-, läs- och skrivutvecklare på Birgittaskolan i Linköping.

2021-03-02 Martin Malmströms avhandling ”Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner”. Våra elever kan inte skriva och det blir bara sämre, vi har en skrivkris i Sverige är perspektiv som ställs mot de senaste årens läroplaner. För vad får eleverna lära sig, egentligen?

2020-09-16: Presentation av genuspedagog och speciallärare, Maria Hampusgårds arbete om ”Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – varför blev de inte upptäckta?”

Kontakt

Relaterad information