Konferens - Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2023

Äntligen är det dags igen för den regionala konferensen ”Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund”. På konferensen får du möjlighet att lyssna till och diskutera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt från alla skolformer som bedrivs i vår region.

Konferensen är en mötesplats för lärare, skolledare, studenter och forskare vars målsättning är att bidra till att skolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bland annat genom praktiknära forskning och utvecklingsprojekt.

Tid: måndag vecka 44 (30 oktober). Du kan delta hel- eller halvdag.
Plats: digitalt via Zoom
Anmälan: Om du vill medverka som deltagare på konferensen, boka redan nu in datumet. Anmälningslänk för deltagande kommer längre fram.   

Presentera på konferensen

Vi välkomnar projekt avseende alla skolformer. Ni har kanske gjort ett intressant projekt om matematikinlärning, hur SFI-studenter kan utveckla sitt svenska språk, hur den sociala miljön kan bli tryggare, hållbar utveckling på fritidshemmet eller något annat intressant. Tveka inte att dela med er av era erfarenheter! Skicka in er ansökan för att presentera planerade, pågående eller avslutade projekt på konferensen, senast den 9 juni.

Varje presentation ska vara 15 min, åtföljt av frågor och diskussioner.

Skicka in er ansökan för att presentera här.

Arrangör

Konferensen arrangeras av LiU skolsamverkan (skolsamverkan Öst), ULF (utveckling, lärande, forskning) samt Motala och Valdemarsviks kommun.

Välkommen

Presentationer från 2022

Att vända en skola med usla resultat

Att öka kunskapen om komplexa problem kräver samverkan över gränserna

Språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn

Samverkan och forskning

Kontakt