Är du lärare? Här hittar du länkar till nätverk, forskning, aktiviteter med mera. Här hittar du nätverk, forskning, aktiviteter med mera som vi och andra aktörer erbjuder dig som arbetar i förskola och skola.

Aktiviteter

Kvinnlig pedagog håller anteckningar med ett fokuserat uttryck i en skolmiljö

Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2024

I höst är det åter dags för den populära konferensen som ger dig möjlighet att lyssna till och diskutera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt från alla sorters skolformer som bedrivs i vår region.

Två elever sitter vid ett bord och får hjälp av en lärare som står upp böjd ner mot bordet.

Seminarieserie - Bedömning och undervisningsutveckling

Kunskapsbedömningar utförs oavsett vilket ämne eller årskurs en lärare undervisar i. Seminarieserien vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper kring betyg och bedömning och hur man kan använda bedömning för undervisningsutveckling.

Seminarieserie - Motivation för lärande

Motivation har stor betydelse för hur väl elever lyckas med sina studier. Målet är att du som lärare ska få en ökad kunskap och verktyg för att kunna öka elevers motivation och således skapa förutsättningar för elever att nå bättre resultat.

Nätverk och centra

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap

Forum för ämnesdidaktik inom utbildningsvetenskap är ett forum för utbyte och samarbete mellan olika ämnesdidaktiska forskningsmiljöer inom området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Nätverk för speciallärare, språk-, skriv- och läsutveckling

Nätverkets syfte är att vara en plattform för inspiration och möjlighet att tillsammans utveckla idéer för det specialpedagogiska arbetet inom området.

Nätverk för speciallärare i matematik

Nätverket ska utgöra en alumniverksamhet för verksamma speciallärare i regionen tillsammans med nuvarande studenter vid matematikinriktningen på speciallärarprogrammet vid LiU.

NCS Öst – regionalt nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik - NATDID

NATDID:s uppdrag är att stödja svensk skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Det gör vi genom att göra ämnesdidaktisk forskning mer tillgänglig för dem som är verksamma i skolan.

CETIS

CETIS är ett nationellt resurscentrum vars huvuduppgift är att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.


CETIS

Nätverk för specialpedagoger

Nätverket syftar till att vara en plattform för inspiration och skapa möjlighet att tillsammans utveckla idéer för specialpedagogens arbete.

Forskning och utbildning

Relaterad information

Kontakt

Har du frågor? Vill du komma i kontakt med oss gällande skolsamverkan med LiU? Hör gärna av dig till oss.