Additiv tillverkning (3D-printing) gör en omöjlig design möjlig och kan bli starten för den 3:e industriella revolutionen. Detta kommer förändra vår syn på produktion och produktutveckling.

Additiv tillverkning är en relativt ny produktionsmetod som möjliggör för en tillverkare att automatiskt skapa komponenter direkt från en datormodell. Metoden är särskilt användbart för företag med låg produktionstakt och stor variation av komponenter. Additiv tillverkning är också bra för komponenter med extremt komplexa geometrier och för material som är dyra eller svåra att bearbeta. Denna teknik är därför mycket attraktivt för flygindustrin. De mekaniska egenskaperna hos komponenterna som framställts genom additiv tillverkning skiljer sig dock väsentligt från egenskaperna hos samma komponent som framställts med konventionella formningstekniker. Detta beror på den inneboende komplexiteten hos de additiva tillverkningsmetoderna och den stora mängden av processparametrar som finns. För att få industriell acceptens och möjliggöra införandet av additiv tillverkning för kritiska flygtekniska tillämpningar, en djupare förståelse för hur den additiva tillverkningsprocessen påverkar utmattning och skadetålighet är nödvändig.

Partners: Saab AB
Finansiering: Den Svenska Stiftelsen för Strategisk Forskning och Saab AB

Licentiatavhandling

Forskare

Närliggande forskning

Organisation