Additiv tillverkning i metall

Additiv tillverkning (AM) i metall ofta kallat 3D-printing är en relativt ny produktionsmetod som tillåter tillverkaren att automatiskt skapa fysiska komponenter direkt från en datormodell.

AM kan användas för att producera industriella produkter som har lägre vikt, är billigare att producera eller med komplexa geometrier som skulle vara svåra eller omöjliga att framställa med konventionella metoder.

De mekaniska egenskaperna hos metalliska AM-komponenterna kan skilja sig väsentligt från egenskaperna hos samma komponent som produceras med konventionella metoder. Detta beror på komplexiteten hos de AM-metoder och den stora mängden av processparametrar som används. För att få industriell acceptans och kunna införa AM i högprestandaprodukter så behövs en djupare förståelse för hur AM-processen påverkar materialegenskaper såsom utmattning och skadetålighet.

Vid sidan av min forskning på LiU så är jag även forsknings- och implementationsledarare för AM på Saab Aeronautics.

Forskning

Publikationer

2022

2021

2020

Om mig

CV

  • Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet, 2007
  • Materialingenjör, Siemens Industrial Turbomachinery 2008-2011
  • Materialingenjör, Saab Aeronautics, 2011-

Nyheter

Medarbetare vid avdelningen konstruktionsmaterial

Organisation