Fotografi av Magnus Kahlin

Magnus Kahlin

Adjungerad universitetslektor

3D-printing (AM) i metall är ett forskningsområde som intresserar mig. För att få industriell acceptans och kunna införa AM i högprestandaprodukter studerar jag hur AM-processen påverkar materialegenskaper såsom utmattning och skadetålighet.

Additiv tillverkning i metall

Additiv tillverkning (AM) i metall ofta kallat 3D-printing är en relativt ny produktionsmetod som tillåter tillverkaren att automatiskt skapa fysiska komponenter direkt från en datormodell.

AM kan användas för att producera industriella produkter som har lägre vikt, är billigare att producera eller med komplexa geometrier som skulle vara svåra eller omöjliga att framställa med konventionella metoder.

De mekaniska egenskaperna hos metalliska AM-komponenterna kan skilja sig väsentligt från egenskaperna hos samma komponent som produceras med konventionella metoder. Detta beror på komplexiteten hos de AM-metoder och den stora mängden av processparametrar som används. För att få industriell acceptans och kunna införa AM i högprestandaprodukter så behövs en djupare förståelse för hur AM-processen påverkar materialegenskaper såsom utmattning och skadetålighet.

Vid sidan av min forskning på LiU så är jag även forsknings- och implementationsledarare för AM på Saab Aeronautics.

Forskning

Publikationer

2022

Magnus Kahlin, Hans Ansell, Johan Moverare (2022) Fatigue crack growth for through and part-through cracks in additively manufactured Ti6Al4V International Journal of Fatigue, Vol. 155, Artikel 106608 Vidare till DOI

2021

Magnus Kahlin (2021) 3D-printing for Aerospace: Fatigue Behaviour of Additively Manufactured Titanium
Mikael Segersäll, Annie Kerwin, Alex Hardaker, Magnus Kahlin, Johan Moverare (2021) Fatigue Response Dependence of Thickness Measurement Methods for Additively Manufactured E-PBF Ti-6Al-4 V Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol. 44, s. 1931-1943, Artikel 13461 Vidare till DOI
Magnus Kahlin, Hans Ansell, Annie Kerwin, Bethan Smith, Johan Moverare (2021) Variable Amplitude Loading of Additively Manufactured Ti6Al4V Subjected to Surface Post Processes International Journal of Fatigue, Vol. 142, Artikel 105945 Vidare till DOI

2020

Magnus Kahlin, Hans Ansell, D. Basu, A. Kerwin, L. Newton, B. Smith, Johan Moverare (2020) Improved fatigue strength of additively manufactured Ti6Al4V by surface post processing International Journal of Fatigue, Vol. 134, Artikel 105497 Vidare till DOI

Om mig

CV

  • Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet, 2007
  • Materialingenjör, Siemens Industrial Turbomachinery 2008-2011
  • Materialingenjör, Saab Aeronautics, 2011-

Nyheter

Medarbetare vid avdelningen konstruktionsmaterial

Organisation