Institutioner, avdelningar, enskilda medarbetare och studentföreningar vid Tekniska fakulteten kan äska medel från Nämnden för skolsamverkan (NSS) för skolsamverkansrelaterade aktiviteter och kostnader. Det kan även föreningar och andra utanför LiU.

Nämnden för skolsamverkan (NSS) vid Tekniska fakulteten har som huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap. Det gör vi bland annat genom att själva anordna olika intressestimulerande aktiviteter och arrangemang relaterade till dessa ämnen för unga i främst grundskole- och gymnasieåldern. Vi stöder även praktiskt och ekonomiskt andra arrangörer, t.ex. olika organisationer och föreningar, som arrangerar sådana aktiviteter. Vi har även samverkansformer med näringslivet, skolhuvudmän och enskilda skolor och lärare.

Institutioner, avdelningar, enskilda medarbetare och studentföreningar vid Tekniska fakulteten kan äska medel från NSS för skolsamverkansrelaterade aktiviteter och kostnader. Det kan till exempel vara resebidrag vid deltagande av skolsamverkansrelaterade aktiviteter, kostnader för utrustning som används i skolsamverkanssyfte, studentlöner, lokalkostnader och fika vid elevbesök på institutionen, med mera. Vi kan dock inte bekosta lönemedel för LiU-anställda.

Även föreningar och andra utanför LiU kan äska medel för aktiviteter och arrangemang som relateras till NSS huvuduppdrag – se första stycket ovan.

Äskanden skickas till NSS ordförande Lasse Alfredsson enligt nedan.

Välkommen att söka pengar för skolsamverkansrelaterade aktiviteter och arrangemang!

Kontaktperson

Skolsamverkan vid Linköpings universitet