Datorseende (CVL)

Välkommen till avdelningen Datorseende (CVL), del av Institutionen för systemteknik vid Linköpings universitet.

Autonoma system datorseendeFoto: Göran BillesonForskningen vid avdelningen Datorseende täcker ett brett spektrum av ämnen inom artificiella seende system (AVS). De är beräkningsfotografi; detektion, följning och igenkänning av objekt; skattning av posen och 3D strukturen; robotseende och autonoma system; medicinsk bildanalys och bildrekonstruktion. 

Utvecklingen av AVS bygger på modeller av människans synsinne (MVS) och CVL strävar efter att förbättra AVS egenskaper avsevärt genom en MVS-inspirerad ansats. Detta val motiveras av att AVS förväntas samexistera med – och därmed förutspå aktioner av – människor, t.ex. i samband med självkörande bilar som delar vägnätet och interagerar med människor.

Kurser

Kurser som ges vid Avdelningen för datorseende

Examensarbeten

Gör ditt examensarbete vid Avdelningen för datorseende

Kontakt

Forskning inom WASP Datorseende

Forskning datorseende

Nyheter

Publikationer

2023

Medarbetare CVL

Om institutionen